top of page

🌤#พระสิวลีโปร่งฟ้า, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์
💸#พระอรหันต์ผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งปวงทางด้านโชคลาภ
💸#พระเถระเจ้าผู้ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าให้ทรงเป็นเอตทัคคะผู้เลิศด้วยลาภสักการะ
💸#ผู้ใดบูชาพระสีวลีอยู่เป็นนิจจะไม่ว่างเว้นจากเงินทองทรัพย์สมบัติอันมีค่า
ถือเป็นสุดยอดทางด้านเมตตามหานิยม เรียกทรัพย์ โชคลาภค้าขายดีมาก สะดวกในเรื่องธุรกิจติดต่อ ศัตรูหมู่มารที่มุ่งร้าย จะกลับกลายเป็นมิตร ผู้ใดมีบูชาไว้ถือว่าเป็นมงคลยิ่งนัก เรียกว่าใครมีไว้บูชาจะไม่มีมีวันอด มีแต่ความสุขสันติเป็นสิริมงคล มั่งมีศรีสุขในชีวิตตลอดไป ดำรงไว้ซึ่งความสงบสุขร่มเย็น รวมถึงความสมบูรณ์พูนสุขด้วยโภคทรัพย์สมบัติทั้งปวง

✨🌳#พระสิวลีโปร่งฟ้า แกะจาก “ไม้ช่อฟ้า” มีรูทะลุตลอดองค์ตั้งแต่ฐานถึงเศียรเรียกว่า “โปร่งฟ้า” เป็นเคล็ดว่าโปร่งโล่งตลอดปราศจากอุปสรรคใดๆ ภายในบรรจุด้วย “ชันโรงเสก” ที่ผสมด้วยผงวิเศษทั้ง5 และ “ตะกรุดดวงอรหันต์” ที่ลงด้วยดวงพระสิวลี, ดวงพระโมคคัลลานะ, ดวงพระสารีบุตร, และดวงพระสังกัจจายน์ ล้อมรอบด้วยอักขระพระคาถาสิวลีที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า จึงถือเป็นยอดแห่งพระคาถาสิวลีทั้งปวง รวมไปถึงของศักดิ์สิทธิ์หลายชนิดที่เป็นความลับตามตำรา

💰#เอตทัคคะในทางผู้มีลาภมาก
ตั้งแต่สมัยพุทธกาล ไม่ว่าพระสีวลีจะจาริกไปแห่งหนใด ลาภสักการะย่อมบังเกิดมีแก่ท่านในที่นั้นเสมอ และแม้หากหมู่พระภิกษุสงฆ์ต้องธุดงค์ไปในถิ่นกันดาร พระพุทธเจ้าจะทรงมีพระดำรัสให้พระสีวลีเดินทางไปด้วยเสมอ เนื่องด้วยเทพยดาทั้งหลายที่สถิตในป่า นาค ครุฑ และมนุษย์ทั้งหลาย จะจัดอาหารบิณฑบาตและจัดสถานที่พักไว้ถวายพระสีวลี

🙏🏻#พระที่หลวงปู่มอบให้ลูกบุญธรรม
“พระสีวลี” ยังมีความเกี่ยวข้องกับวิชาสำคัญของหลวงปู่คงโสสิงสิอยู่หลายแขนง อย่างเวลาหลวงปู่คงจะรับใครเป็นลูกบุญธรรม ถ้าเป็นผู้ชาย ท่านก็จะให้พระยอดขุนพลเป็นการรับขวัญ ถ้าหากเป็นผู้หญิง ท่านก็จะให้พระสีวลีเป็นการรับขวัญ ลูกบุญธรรมของหลวงปู่คง จะมีผู้ชาย 16 คน และผู้หญิง 16 คน

ในตำรากล่าวไว้ว่าผู้ใดปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองความร่ำรวยแล้วไซร้ ให้หมั่นภาวนาพระคาถาบูชาพระสีวลีทุกวัน แล้วถวายภัตตาหารแก่พระสิวลีเถระเจ้าด้วยน้ำผึ้ง, ผลไม้และดอกไม้หอมอยู่เป็นนิจ บุคคลผู้ใดทำได้เช่นนี้แล้ว จะไม่รู้จักกับคำว่าไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จเลย

พระสิวลีโปร่งฟ้า Sivali wealthy Apex

฿6,000.00Price
 • 🌤Sivali Wealthy Apex by Phra Arjarn O, Phetchabun.
  💸Sivali is the Buddhist saint who is superior than others in case of wealth.
  💸He was praised by Buddha to be the “Wealthy Buddhist Saint”.
  💸This amulet will bring money and luck to the prayer endlessly.
  “Sivali Wealthy Apex” is the great amulet that has high attraction power to attract money, people and fortune come to that place. Who has this Sivali Wealthy Apex will has smoothness in business and life. All opponents will reverse to be friend. This Sivali Wealthy Apex is an auspicious amulet that will bring happiness to the owner and famili members.

  ✨🌳”Sivali Wealthy Apex” was carved from “Gable Apex Wood” and having a hole along body from the top to the base which means there will has no obstacles can stop the prayer to be the successful wealthiest.
  Inside Phra Suvali body has many holy intems such as -"Chanrong" (Trigona laeviceps's nest.) that already mixed with "5 Holy Powders
  -"Buddhist Saint’s Destiny Takrud” written with destiny yants of Phra Sivali, Phra Moggallāna, Phra Śāriputra, & Phra Mahākaccāyana covering by special version of Sivali spell that came out from Buddha’s mouth so, this spell is the best for sure.

  💰The Wealthiest Buddhist Saint.
  During Buddha era, wherever Sivali travelled to, he would never lack of worshipfulness. Even when some monks must travelled to the remote area, Buddha always commanded Sivali to travel with the monk group because all angels, naga, garuda and people would prepare food and accommodation to offer to Sivali.

  🙏🏻The Gift Of LP.Kong For His Adopted Child.
  Phra Sivali also is closely related with many kinds of LP.Kong's subject. In the past, when LP.Kong accepted someone to be his adopted child, he would give "Phra Yord Khun Pol" to his adopted son and give "Phra Sivali" to his adopted daughter. There are 16 adopted sons and 16 adopted daughters.

  In the magic scripture said that whoever want to have richness & progress in life, that person should pray Sivali everyday and offer honey, fruit with fragrant flower constantly. Who can do like this will never face with shortage, inefficacy, and failure.

bottom of page