top of page

#พระไสยาสน์กลับชะตา(#องค์ครูไสยกลับ), พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์

+++ชุดองค์ครูไสยกลับ เป็นชุดมวลสารหัวเชื้อเข้มข้น รวมผงวิเศษชั้นครูล้วน ที่โดยปกติพระอาจารย์โอท่านจะตักนำมาผสมมวลสารอื่นๆเพื่อสร้างวัตถุมงคลให้ได้จำนวนมาก ด้วยความเข้มข้นขนาดนั้น ท่านจึงอยากนำมากดพิมพ์เป็นพระไสยกลับที่ท่านมีความเคารพศรัทธาเป็นพิเศษไว้จำนวนหนึ่ง ท่านสร้างไว้เป็นตำนาน และเพื่อห้อยบูชาเองด้วย จึงต้องเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สุด มวลสารสุดหวงแหนเหล่านั้นมีมากมาย อาทิเช่น ผงมูลกัจจายน์, ผงมหาราชทั้ง4, ผงบัวผุด, ผงปูนสังข์, ไส้ตะเกียงจากประทีปที่ไม่มีวันดับ และ "ผง12นักษัตร" มวลสารเก่าแก่หายาก ตัวยาต้องได้มาจากสัตว์ "เผือก" ทั้ง12ชนิด อาศัยกำลังบารมีของสัตว์โพธิสัตว์ ให้ผู้ครอบครองอยู่เหนือ12ราศี พระอาจารย์ท่านต้องตามหามวลสารชุดนี้อยู่นานมาก เพราะเป็นอะไรที่ไม่สามารถสร้างได้อีกในยุคสมัยนี้+++ จัดสร้างไว้เพียง 8 องค์ (ออกให้บูชา 4 องค์ อีก 4 องค์อยู่กับพระอาจารย์โอและศิษย์ก้นกุฏิ) พระอาจารย์โอได้จำลองพุทธศิลป์มาจาก "พระสมเด็จบางขุนพรหม กรุเจดีย์เล็ก พิมพ์ไสยาสน์กลับ" ที่เชื่อกันว่า "เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)" ได้สร้างและปลุกเสกไว้ จนเป็นที่กล่าวขานว่าหากใครได้ขอพรกับพระไสยาสน์กลับของท่าน จะโชคดีแคล้วคลาด จากร้ายจะกลายเป็นดี เป็นการสะเดาะเคราะห์ไปในตัวอีกทางหนึ่ง ด้านหลังจารด้วย “โอฟ้าผ่า” พิฆาตอุปสรรคเร็วไวดุจสายฟ้าวัชระ, “มหารวย” ให้รวยเป็นเศรษฐี ให้มีมหาโภคทรัพย์, "นะ โม โต อะ" และพระยันต์โลกวิญญาณ "องค์พระไสยาสน์กลับ" พระยันต์ชุดนี้พระอาจารย์ได้มาในตอนฝึกวิชาพรหมศาสตร์ คล้ายๆกับโยคะนิทรา คือจะมีคุรุคล้ายๆกับเทพมาบอกสอนในนิมิต ในสมัยนั้นท่านว่าเรียนกันหลายคน แต่เนื่องด้วยท่านสมองช้า จึงได้พระยันต์มาไม่มากเท่าคนอื่น ที่ได้กันหลายสิบถึงร้อยยันต์ก็มี แต่ท่านก็มั่นในวิชาที่ได้มา และก็ฝึกฝนใช้อยู่ประจำไม่ขาด บังเกิดอิทธิปาฏิหารย์จนมั่นใจ โดยปกติแล้วพระปางไสยาสน์หรือปางโปรดอสุรินทราหู ลักษณะขององค์พระจะอยู่ในอิริยาบถ นอนตะแคงขวา ส่วนพระไสยาสน์กลับชะตาที่พระอาจารย์โอจัดสร้างนี้ องค์พระจะนอนคะแคงซ้ายจึงเรียกว่า "ไสยาสน์กลับ" ส่วนความแตกต่างระหว่างปางไสยาสน์กับปางปรินิพพานจะต่างกันตรงที่ พระหัตถ์ขวาของพระปางไสยาสน์นั้นจะทรงชันพระเศียรตั้งขึ้น ไม่ได้ราบลงกับพื้นเหมือนปางปรินิพพาน พระอาจารย์ท่านว่าองค์พระไสยาสน์กลับชะตานี้ คุณในวิชาบรรยายไว้มากมายอธิบายไม่หมด หากเทียบกับวิชาในกลบทพิชัยสงคราม เรียกได้ว่าวิเศษศักดิ์สิทธิ์เทียบเท่ากับ "พระไม้โพธิ์ห้ามสมุทร" เลยทีเดียว ด้วยอำนาจแห่งพุทธคุณที่จะกลับดวง กลับชะตา กลับทุกข์ กลับโศก กลับโรค กลับภัย กลับคุณ กลับไสย ให้แก่ผู้บูชา พระอาจารย์ท่านจึงตั้งใจสร้างไว้ให้แก่ผู้ที่ยังมีความหวัง อยากได้โอกาสพลิกชีวิตอีกสักครั้ง อยากได้ลิขิตชะตาอีกสักหน นอกจากนี้ท่านพระอาจารย์ยังได้ตั้งใจสอดแทรกคติธรรมไว้ให้เป็นธัมมานุสสติ ในเรื่องของการ "ลดอัตตา" ดั่งประกาศิตของหลวงปู่คงที่มีใจความว่า "เจ้าจงระลึกนึกอยู่เสมอ ว่าทำอะไร เพื่ออะไร” อันเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะช่วยปลดล็อกให้มนุษย์เป็นได้มากกว่าที่ตนเองอยากจะเป็น ทำได้ยิ่งกว่าที่ตนเองนึกฝันว่าจะทำได้ เพราะเมื่อละตัวตน ลดอัตตา ทำหน้าที่ เพื่อหน้าที่โดยปราศจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งสมมติว่าเป็นตัวเราของเราแล้ว จะเป็นอะไรก็ย่อมสามารถเป็นได้ เป็นผู้มีสุขมากทุกข์น้อย ไม่ถูกความมืดบอดแห่งอัตตาขวางกั้นไว้ ดั่งที่ท่านได้ยกตัวอย่างเรื่องราว ของหนึ่งในเทพอสูรอุปราช ผู้ที่ยอมลดอัตตามานะทิฐิ จนเข้าถึงธรรมเป็นหน่อเนื้อพระพุทธางกูรผู้ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธองค์ว่า จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตทรงพระนามว่า "พระนารทพุทธเจ้า" โดยเรื่องราวมีดังนี้ ในสมัยพุทธกาลได้มีเทพอสูรอยู่ตนหนึ่งนามว่า "อสุรินทราหู" ยักษ์อสูรตนนี้ยึดมั่นถือมั่นมาโดยตลอดว่าตนเองมีร่างกายใหญ่โตที่สุด ไม่มีใครหน้าไหนยิ่งใหญ่กว่าตนอีกแล้ว เมื่ออสุรินทราหูได้พบกับพระพุทธเจ้า พอเห็นว่าร่างกายของพระพุทธองค์นั้นเล็กกว่าตน อัตตาตนก็เข้าครอบงำ อสุรินทราหูจึงไม่ยอมแสดงความเคารพนอบน้อมต่อพระพุทธองค์ เพียงเพราะว่าตนเองมีขนาดร่างกายที่ใหญ่กว่า พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่านี่คือโอกาสอันดีที่จะปลดเปลื้องทิฐิ ลดอัตตาอสุรินทราหู จึงทรงเมตตาแสดงปาฏิหารย์ เนรมิตพระวรกายของพระองค์ให้ใหญ่โตยิ่งกว่าอสุรินทราหู ทรงนอนในลักษณะเสด็จสีหไสยาสน์ ว่ากันว่าขนาดพระวรกายของพระพุทธองค์ตอนนั้นมโหฬารจนต้องใช้ภูเขาทั้งลูกหนุนพระเศียรประหนึ่งพระเขนย ใหญ่โตกระทั่งสายตาทั้งคู่ของอสุรินทราหูผู้ที่คิดว่าไม่มีใครร่างกายใหญ่กว่าตน ก็ไม่อาจสามารถมองเห็นพระวรกายของพระพุทธองค์ได้ทั้งหมด ได้แค่แหงนมองเพียงฝ่าพระบาทของพระพุทธองค์ดั่งมดแลมนุษย์ เท่านั้นยังไม่พอ ด้วยอัตตาของอสุรินทราหูนั้นยังมีอยู่มากและสั่งสมมานาน พระพุทธองค์จึงทรงเมตตากำจัดอัตตาของอสุรินทราหูให้ราบคาบ คล้ายกับสำนวน “ตีเหล็กต้องตีตอนร้อน” กล่าวคือพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงปาฏิหาริย์อีกครั้ง โดยพาอสุรินทราหูขึ้นไปยังพรหมโลก ซึ่งบรรดาพรหมทั้งหลายก็ยังมีร่างกายเล็กกว่าพระพุทธเจ้า พรหมเหล่านั้นได้มองอสุรินทราหูประดุจมนุษย์มองดูมด ว่ากันว่าในตอนนั้นอสุรินทราหูผู้ที่เคยคิดว่าตนมีร่างกายใหญ่ที่สุด กลับเกิดความกลัวจนต้องจับปลายจีวรของพระพุทธองค์ไว้แน่น เมื่ออสุรินทราหูเห็นถึงสภาพความเป็นจริงว่าแท้จริงแล้วตนเองไม่ได้มีร่างกายใหญ่โตที่สุดตามที่เคยเข้าใจตลอดมา อสุรินทราหูจึงได้ละอัตตามานะทิฐิที่ติดกับตัวมานานได้สำเร็จ เกิดดวงตาเห็นธรรม เป็นอสูรกลับใจถือเอาพระพุทธศาสนาเป็นสรณะ แล้วจึงกล่าวว่า "พุทธังสะระณังคัจฉามิ ธัมมังสะระณังคัจฉามิ สังฆังสะระณังคัจฉามิ" ถือเอาพระไตรสรณคมณ์เป็นที่พึ่ง ที่ระลึก ที่เกษม ที่สูงสุด นับแต่นั้นเป็นต้นมา ด้วยเหตุนี้พระปางไสยาสน์จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า "ปางโปรดอสุรินทราหู" นั่นเอง

พระไสยาสน์กลับชะตา(องค์ครูไสยกลับ) Reverse Destiny Reclining Buddha

฿50,000.00Price
  • Reverse Destiny Reclining Buddha (Supreme Slumber Sacredness) by Phra Arjarn O, Phetchabun. +++For this "Supreme Slumber Sacredness" version, it is the supreme concentrated material from the collection of magic powders which usually Phra Arjarn O will take to mix with other materials to create a large number of sacred amulets. Due to the concentration of those holy materials, Phra Arjarn O would like to make the special amulet that he has special respect for a certain number. He made this amulet to be the legend and worship by himself therefore, this "Reverse Destiny Reclining Buddha (Supreme Slumber Sacredness)" must be the most sacred and powerful. There are many such special materials and holy substances, such as Divine Lotus, Mula Kaccayana Powder, and 4 recipes of Maharart Powder, Conch Shell Chalk, wick from the everlasting lighting lamp and the highlight is "12 Zodiacs Powder", a rare and old material. The making materials of this powder must be obtained from all 12 types of "Albino" animals relying on the majesty of bodhisattva animals to support the possessor's destiny to be above 12 zodiacs. Phra Arjarn O must have been searching for this powder for a very long time because it is something that cannot be created in this era at all.+++ Only 8 pieces were made (release for rent 4, the other 4 are with Phra Arjarn O and his closed disciple.) Phra Arjarn O has modeled the Buddha art from "Phra Somdej Bang Khun Phrom ,Chamber: Small pagoda, Model:Reverse Reclining Buddha" which amulet collectors believed that "Somdet Phra Buddhacarya (To Brahmaramsi)" had ever created and consecrated in the past. People said that if anyone asks for blessings with his reverse reclining Buddha will be lucky, from bad will be good like as joining removing bad luck ceremony. Back side was written with "O Thunderbolt" that will destroys obstacles as fast as lightning Vajra, "Maharuay" that will support the prayer to be rich and have great wealth as the millionaire, "Na Mo Toh Ar" and one of alphabets of spiritual world named "Reverse Reclining Buddha". This set of alphabets were obtained by Phra Arjarn O during the practice of "Brahma Science" similar to yoga nidra. That is, there will be a guru similar to a god to teach in visions. At that time, he said that many people studied but, because he had slow brain so, the alphabets he got was not as many as others. Some practitioners got alphabets of spiritual world about tens to hundreds. Anyway, Phra Arjarn O was confident in the subject that he had acquired from the spiritual world and he practiced using it regularly until he experienced in the powerful miracle of them. Usually the reclining posture or also called "Buddha Showed Clemency To Rahu" will show the appearance of the Buddha image in the posture of lying on the right side. But, this "Reverse Destiny Reclining Buddha" of Phra Arjarn O, the buddha image is in the posture of lying on the left side, so it is called "Reverse Reclining Posture". The difference between the reclining posture and the nirvana posture are different. For the reclining posture, the right hand of Buddha will raise his head up while the nirvana posture, the right hand of Buddha will lay down. Phra Arjarn O said that Reverse Destiny Reclining Buddha is so sacred until can not be explained for all of functions. If comparing to the subjects in “Pichai Songkram”, the treatise on war strategy, it can be said that this Reverse Destiny Reclining Buddha is equivalent to "The Bodhi Tree Buddha Stops Ocean". Therefore, this amulet has complete power of Buddha's kindness to reverse destiny, reverse fate, reverse suffering, reverse sorrow, reverse unhealthy, reverse danger, reverse misfortune for the worshiper. Therefore, Phra Arjarn O intended to create this amulet for those who still have a hope to get a chance to reverse their lifes once. In addition, Phra Arjarn also intends to insert the Dharma into this amulet to be Dhammanussati, the recollection of the Doctrine for the prayer in the matter of "Reducing Ego" as the decree of LP.Kong which stated that “You have to recall all the time that what you do for what purpose”. It is the key to unlocking human beings to be more than they want to be and can do more than they ever imagined they could. Because when human leave personal entity, reduce ego, act for duty without clinging to what they already assumed to be themselves. Then, human can be anything, being a very happy person with less suffering, not be blocked by the ego's blindness. Therefore, this amulet also refers to the legend of "Buddha Showed Clemency To Rahu".

bottom of page