top of page

พิมพาแต่งงาน (รุ่น.1) Marriage Of Bimba (1st batch)

 

"นางพิมพาแต่งงาน" หรือ "พิมพาพระเจ้าแต่งงาน" สัญลักษณ์นี่เป็นของสูงต้องแขวนคอเท่านั้น เพราะสร้างมาจากเจ้าชายสิทธัตถะ ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางพิมพา จึงเรียกว่าพิมพาแต่งงาน ในทางลาวเองก็มี พิมพาแต่งงาน ว่ากันว่า เป็นวิชามหาเสน่ห์ชั้นสูงแห่งลุ่มน้ำโขง โดยผู้เรืองวิทยาคมสายสำเร็จลุน นครจำปาสัก ทรงฤทธานุภาพด้านมหาเสน่ห์เมตตามหานิยม สร้างรักให้สดใสไร้อุปสรรค ส่งเสริมชีวิตคู่ให้ยืนยง ปองรักใดได้สมหวัง ผูกจิตรัญจวนใจใฝ่ถวิล ทรัพย์สินมั่นคง สัญลักษณ์พิมพาแต่งงานของท่านก็ได้ทำไว้ที่ซุ้มประตูวัดแสนเกษมทั้งด้านนอกและด้านในด้วย


"Marriage Of Bimba" or "Wedding Of Emperor", is of high class amulet that must be hanged on neck only because it was created follow the story of Prince Siddhartha married to Princess Bimba. So it's called Marriage Of Bimba. In Laos, there is also Marriage Of Bimba amulet, which is said to be the highest class of charming magic of the Mekong Basin by the great magicians of Champasak. This amulet is powerful in terms of great charm, great mercy, great popularity, love bright without obstacles, encourage married life to endure, binding the spirit of passion, and maintain property to be stable.

พิมพาแต่งงาน (รุ่น.1) Marriage Of Bimba (1st batch)

฿2,500.00Price
 • พิมพาแต่งงาน (รุ่น.1) , หลวงพ่อพัฒน์ วัดแสนเกษม

  "นางพิมพาแต่งงาน" หรือ "พิมพาพระเจ้าแต่งงาน" สัญลักษณ์นี่เป็นของสูงต้องแขวนคอเท่านั้น เพราะสร้างมาจากเจ้าชายสิทธัตถะ ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางพิมพา จึงเรียกว่าพิมพาแต่งงาน ในทางลาวเองก็มี พิมพาแต่งงาน ว่ากันว่าเป็นวิชามหาเสน่ห์ชั้นสูงแห่งลุ่มน้ำโขง โดยผู้เรืองวิทยาคมสายสำเร็จลุน นครจำปาสัก ทรงฤทธานุภาพด้านมหาเสน่ห์เมตตามหานิยม สร้างรักให้สดใสไร้อุปสรรค ส่งเสริมชีวิตคู่ให้ยืนยง ปองรักใดได้สมหวัง ผูกจิตรัญจวนใจใฝ่ถวิลทรัพย์สินมั่นคง สัญลักษณ์พิมพาแต่งงานของท่านก็ได้ทำไว้ที่ซุ้มประตูวัดแสนเกษมทั้งด้านนอกและด้านในด้วย

   

  หลวงพ่อพัฒน์ ท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีและมีพลังจิตแก่กล้าองค์หนึ่ง และเป็นที่นับถือของชาวมีนบุรีท่านเป็นศิษย์"หลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง" และ "หลวงพ่อเหลือ วัดสาวชะโชก" ของที่ท่านทำแจกศิษย์นั้นใช้ดีมากๆ ทางเมตตาและคุ้มภัย ทั้งราหู พิมพา และปลัดขิก

   

  การสร้างพิมพาแต่งงาน ของ ลพ.พัฒน์ ท่านจะทำเองหมดทุกขั้นตอน ตั้งแต่เขียนลบผงอิทธิเจ ตำมวลสาร และกดพิมพ์เองโดยจะกดพิมพ์ตอนที่เกิดสุริยคราสหรือจันทคราสเท่านั้น พอคลายก็หยุดอิธะเจ หรือ อิทธิเจ เป็นวิชาทางไสยศาสตร์ว่าด้วยการทำผงตามคัมภีร์อิธะเจ ซึ่งเป็นหนึ่งในคัมภีร์หลักของระบบไสยศาสตร์ไทยโบราณ อันประกอบด้วยคัมภีร์ปถมัง อิธะเจ ตรีนิสิงเห และมหาราช นอกจากนั้นชื่อวิชาอิธะเจยังปรากฏอยู่ในเสภาขุนช้างขุนแผนตอนพลายงามเรียน วิชาด้วย เนื้อหาของวิชาอิธะเจคือการทำผงด้วยการตั้งตัวตามสูตรบาลีมูลกัจจายน์ ซึ่งเป็นระบบบาลีไวยากรณ์ใหญ่ที่ปัจจุบันได้ล้มเลิกไป

   

  อิธะเจมีหลายตำรับด้วยกัน แต่ที่เป็นหลักสำคัญจะตั้งตัวด้วย อิทะ อิติ อิติ อัสสา อุทัง อะหัง อัคคัง อะหัง อะหัง อิถังอัมมะ อัสสา จากนั้นจึงกระทำตามสูตรสนธิโดยอ้างสูตรตามคัมภี์บาลีไวยากรณ์จนสำเร็จเป็น อิธเจตโสทฬฺหํคณฺหาหิถามสา เป็นอันขาดตัวในสูตรสนธิ ผงที่ได้จากการเขียนและลบอักขระตามคัมภีร์อิธะเจ เรียกว่าผงอิธะเจ เชื่อว่ามีอานุภาพทางเมตตามหานิยม เป็นเสน่ห์โดยเฉพาะแก่สตรีเพศ ผงอิธะเจ เป็นวิชาไสยศาสตร์ไทยโบราณอย่างหนึ่ง วิธีทำเริ่มต้นจากจัดเครื่องบูชาคำนับครูมีดอกไม้ธูปเทียนอย่างละ ๕ หัวหมู บายศรีปากชาม เครื่องกระยาบวช มีขนมต้มขาว ขนมต้มแดง มะพร้าวอ่อน กล้วยน้ำไท เป็นต้น และเงินบูชาครู จากนั้นผู้กระทำกล่าวคำนมัสการตามตำรา

   

  เมื่อสักการบูชาครูเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มทำผง การทำผงอย่างโบราณคือใช้ดินสอพองปั้นเป็นแท่งขนาดพอจับได้ แล้วบริกรรมเขียนอักขระลงบนกระดานชนวน ขณะที่เขียนอักขระแต่ละตัวให้บังเกิดขึ้น ผู้ทำจะต้องบริกรรมคาถา (เรียกสูตร) ตามที่บังคับไว้ในตำราทุกครั้งไป สำหรับแท่งดินสอที่ใช้เขียนผงนี้บางสำนักอาจระบุส่วนผสมต่างกันไปก็ได้เช่น อาจผสมไคลโบสถ์ ไคลเสมา ไคลพระศรีมหาโพธิ์ ดินเจ็ดโป่ง เจ็ดป่า ดอกรักซ้อน ยอดสวาด กาหลง หรือเครื่องหอมอื่น ๆ บางชนิดผสมลงไปในดินสอพองอีกด้วยก็ได้

   

  การทำผงอิธะเจจะอ้างสูตรพระบาลีในคัมภีร์มูลกัจจายนะ ซึ่งเป็นสูตรตามคัมภีร์ไวยากรณ์ใหญ่ซึ่งปัจจุบันหลักสูตรปริยัติธรรมแผนก บาลีได้ยกเลิกไป สูตรมูลกัจจายนะนี้ทางไสยศาสตร์นับถือว่ามีอานุภาพศักดิสิทธิ์มาก ผงอิธะเจดำเนิดตามแนวสูตรดังกล่าว เมื่ออ้างสูตรเขียนและลบจนขาดตัวในสูตรสนธิ กล่าวคือเขียนและบริกรรมคาถาและเสกจนสำเร็จดีแล้ว จึงลบอักขระบนกระดานชนวนออกมา

   

  ผงดินสอพองที่ได้จากการเขียนและลบตามสูตรคาถาอาคมในคัมภีร์อิธะเจนี้ เรียกว่า ผงอิธะเจ มีอานุภาพทางเสน่ห์แก่สตรีเพศยิ่งนัก ตามตำรากล่าวว่าหากใส่ลงในอาหารให้หญิงกินย่อมรักชายผู้นั้นจนวันตาย ผงนี้เพียงทิ้งให้ถูกตัวผู้ใด ผู้นั้นก็เกิดงงงวยหลงตามเรามา เป็นที่สุดของวิชาเสน่ห์โบราณ คาถาอิธะเจ ๑๓ ตัวคือ อิธะเจตะโสทัฬหังคัณหาหิถามะสาฯ ผงอิธะเจนี้เมื่อทำสำเร็จแล้วจะต้องผสมเครื่องยาและปั้นเป็นแท่งเก็บไว้

   

  Marriage Of Bimba by LP.Phat Wat San Kasem.

  The legendary amulet that refers to the most memorable wedding between Prince Siddhattha & Princess Yasodhara or Bimba which happened 2,500 years ago.!!

   

  "Marriage Of Bimba" or "Wedding Of Emperor", is of high class amulet that must be hanged on neck only because it was created follow the story of Prince Siddhartha married to Princess Bimba. So it's called Marriage Of Bimba. In Laos, there is also Marriage Of Bimba amulet, which is said to be the highest class of charming magic of the Mekong Basin by the great magicians of Champasak. This amulet is powerful in terms of great charm, great mercy, great popularity, love bright without obstacles, encourage married life to endure, binding the spirit of passion, and maintain property to be stable.

   

  "Marriage Of Bimba" is an amulet of the greatest love that cannot be compared. It is full power of great charm, great mercy, great popularity, love bright without obstacles, encourage married life to endure, binding the spirit of passion, and maintain property to be stable. People around will admire the owner of this amulet with love & binding people heart to be enchanted. The single person will has real soulmate, has true beloved partner sleeping beside, has suitable spouse to spend life together. While married couple will has wonderful family & harmonious love.

   

  This amulet also has holy ability in case of fortune, money, trade, & business because not only there are many types of wealthy holy chalkboard powder but, "Marriage Of Bimba” also is the wedding of the prince & princess in Jambudvīpa. Therefore, the dowry is inevitably higher than ordinary people’s wedding. The owner of this amulet will full of wealth & happiness too.

bottom of page