top of page
✨🐚#มหาสังข์ทักษิณาวัตร7ราศี
#สุดยอดของมงคลค้ำคูนที่วิเศษที่สุด 
#สิ่งมงคลอันวิเศษซึ่งได้รับประทานพรวิเศษจากพระหัตถ์ของพระนารายณ์
ใช้อธิษฐานขอพรต่างๆได้ 108 ประการ ใช้แช่น้ำอธิษฐานเป็นน้ำมนต์ขลังก็ยังได้ 
-บูชาอันละ 900 บาท

โดยปกติตามธรรมชาติแล้ว ร้อยทั้งร้อยสังข์จะมี “ลายวนซ้าย” แต่จะมีโอกาสเพียงแค่หนึ่งในล้านเท่านั้นที่สังข์จะมี “ลายวนขวา” ซึ่งเรียกว่า “มหาสังข์ทักษิณาวัตร” เชื่อถือกันมาแต่โบราณว่าเป็นสุดยอดของมงคลค้ำคูนที่วิเศษที่สุด เทียบได้กับ เพชรตาแมว, งาช้างน้ำ, และปรอทสำเร็จ หากใครได้ครอบครองจะนำความเจริญรุ่งเรือง และเป็นวาสนาสูงสุดของผู้ได้ครอบครอง ส่วนใหญ่มักจะพบเห็นในงานพิธีใหญ่ๆที่สำคัญเท่านั้น อย่างเช่นพราหมณ์ผู้ทำพิธีต่างๆจะขาดเครื่องพิธีอย่างสังข์ไม่ได้เลย และว่ากันว่ามหาเศรษฐีระดับประเทศต่างก็ล้วนแล้วแต่มีมหาสังข์ทักษิณาวัตรอยู่ในครอบครองด้วยกันทั้งสิ้น

นอกจากนี้ในตำราของวิเศษยังถือว่าสังข์เป็นหนึ่งในสุดยอดของมงคล 8 ประการ เชื่อถือกันว่าเป็นสิ่งมงคลอันวิเศษซึ่งได้รับประทานพรวิเศษจากพระหัตถ์ของพระนารายณ์ผู้เป็นเจ้า ความว่า "คราใดที่มนุษย์จักต้องการความมงคลนี้ให้บังเกิด ณ ที่แห่งหนใด จงใช้สังข์นี้ไปประกอบกิจการอันเป็นมงคลนั้นให้สมพร ราวกับได้รับการประสิทธิประสาทพรโดยตรงจากมือของพระผู้เป็นเจ้า" 
เพราะตามตำนานนั้นสังข์เคยเป็นที่บรรจุพระเวทต่างๆไว้ในท้องของตนจนครบทุกประการ ตามบริเวณร่างกายของหอยสังข์นั้นจึงได้มีรอยนิ้วพระหัตถ์ ของพระนารายณ์ผู้เป็นเจ้ายังปรากฏอยู่ในขณะที่พระองค์ทรงบีบปากเพื่อค้นหาคัมภีร์พระเวทเมื่อครั้งแรก ที่ปากของหอยสังข์นั้นจึงเป็นรอยยาวออกมา ก็เพราะพระนารายณ์ท่านลากคัมภีร์พระเวทต่างๆออกมาทางปากนั้นนั่นเอง

ด้วยความสูงส่งและศักดิ์สิทธิ์ของสังข์หลายๆประการที่กล่าวมาโดยเฉพาะ “มหาสังข์ทักษิณาวัตร” พระอาจารย์โอจึงได้จัดสร้าง “มหาสังข์ทักษิณาวัตรนาค7ราศี” โดยใช้ชนวนหมื่นยันต์ที่ผ่านการปลุกเสกมาหลายพิธี รวมไปถึงแผ่นยันต์ต่างๆของครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆ มาทำการหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียว เพื่อบังเกิดเป็นรูปลักษณ์ของมหาสังข์ทักษิณาวัตร เพื่อที่ทุกคนจะได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในล้านผู้มีสิทธิ์ถือครองมหาสังทักษิณาวัตรที่หาได้ยากยิ่ง ใช้อธิษฐานขอพรต่างๆได้ 108 ประการ เสมือนกับว่าได้ขอพรจากพระผู้เป็นเจ้า หรือใช้แช่น้ำอธิษฐานเป็นน้ำมนต์ขลังก็ยังได้

ยันต์บนตัวสังข์คือ “ยันต์นาค7ราศีกระสันโลกีย์” ซึ่งวิชา “นาคกระสันโลกีย์” นี้คือหนึ่งในวิชาสายนาคราชที่ถูกปิดบังซ่อนเร้นกันมานาน มีคุณทางเมตตา มหาเสน่ห์ มหานิยม มหาละลวยอย่างรุนแรง ดุจงูต้องเลื้อยบนดิน ดั่งปลาต้องดิ้นในน้ำ มนุษย์ทั้งหลายก็ต้องมีคู่ให้เชยชม คนไร้คู่จะมีรัก ใครมีปรปักษ์จักได้มิตรสหาย หากพญางูยังคงไว้ซึ่งเกล็ดและลวดลาย ชายหญิงย่อมไม่ขาดคู่ชีวีวัน
⚠️หมายเหตุ:ควรพกพาไว้ในที่สูง

✨🐚Great Clockwise Conch Shell 7 Radiances by Phra Arjarn O, Phetchabun.🐚✨

Normally in the nature, mostly 100% of conch shells will have “Left Side Whirl” but, there is only 1 from 1,000,000% that conch shell will has “Right Side Whirl”, we call this kind of unnatural conch shell as “Great Clockwise Conch Shell” that has been believed by people since the former times to be the most valuable holy thing in case of supporting life same level as Diamond Cat’s Eye, Water Elephant’s Ivory and Alchemical Mercury. Who has this “Great Clockwise Conch Shell” will progress in the highest point of life. Normally, this kind of conch shell will be seen in the auspicious & important ceremonies by Brahman because any ceremonies will not be complete perfectly if it happens without conch shell. Moreover, most of billionaires have this conch shell in their own also.

Furthermore, in the magic scripture of supernatural items also indicated “Great Clockwise Conch Shell” to be 1 of 8 supernatural items which got blessing by Narayana’s hand that “Whenever Human Want This Auspicious Power To Remain In Wherever Place, Conch Shell Is The Necessary Item To Be Used Like As Narayana Comes To Give Blessing By His Hands.” 

According to the legend, conch shell was a container of all magic subjects so, around the surface of conch shell has the sign of Narayana’s finger exist because Narayana used his hand delved into the conch shell to get all magic scriptures inside.

Because of all these reasons so, Phra Arjarn O realized that conch shell especially “Great Clockwise Conch Shell” is the holy and powerful item. Then, Phra Arjarn O decided to make “Great Clockwise Conch Shell 7 Radiances” by using 10,000 holy metal plates from a lot of holy Yants that were blessed for many ceremonies to melt together in the form of Clockwise Conch Shell. Therefore, everyone will has a chance to own the rarest conch shell in the legend. This “Great Clockwise Conch Shell 7 Radiances” can be used to pray for many purposes as much as possible like as praying wish with Narayana directly. It can be also used to soak in the water for being holy water also.

There is “Yant 7 Grandeurs Naga Yearns World” exists on this conch shell. “Naga Yearns World” is one of “King Naga” or called "Nak Ka Rart" subject line. It is forbidden charming magic subject because its power is very powerful in case of charm, love, attraction, passion and sexual desire. Snakes must crawl on the ground, Fishes must swim in the water and all human must have soulmate too. Whoever doesn’t have love, will have lover. Whoever has opponents, will get friends. If snake still has scale, men & women still have lovely partner.
⚠️PS: This amulet should be worn on upper part of body.
-price 900 baht

มหาสังข์ทักษิณาวัตร7ราศี Great Clockwise Conch Shell 7 Radiances

฿900.00Price
    bottom of page