top of page

มะเฟือง (ขนาดใหญ่) Star Apple Chilli (big size)

 

แกะขึ้นจาก “เขาควายฟ้าผ่า” เพราะมีความเชื่อกันว่า เขาควายฟ้าผ่าตายนั้น เป็นเขาที่ได้รับพลังจากเทพบนฟากฟ้า จากสวรรค์ทุกชั้น ทุกวิมาน เสมือนว่าควายที่โดนฟ้าผ่าตายนั้นได้รับการพลีมาจากสรวงสวรรค์แล้ว ซึ่งเขาควายฟ้าผ่าตายกลางทุ่งถือเป็นของอาถรรพ์ถูกต้องตามตำราโบราณ มีเคล็ดว่า “ฟ้าผ่ามาให้เขา ฟ้าประทานมาสู่เขา ใครอยากเป็นเขาก็จงบูชาไว้ให้ดี สิ่งใดที่อยู่ใต้ฟ้านี้ จะได้มาครอบครอง”
Carved from “Thundered Horn” of the buffalo that was dead by thunderbolt because people believe that the thundered horn already received holy power from the gods of every heaven floor like as that buffalo sacrificed its life for the heaven’s command. Moreover, the thundered horn has been qualified to be mystical item followed ancient magic scripture. It means that “Nothing below this sky is impossible to be owned by the owner of this horn.”

มะเฟือง (ขนาดใหญ่) Star Apple Chilli (big size)

฿1,600.00Price
 • เม็ดพริก & มะเฟือง, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์

  พระอาจารย์โอได้จัดสร้าง ”เม็ดพริก” และ “มะเฟือง” ตามสายวิชาของหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ ที่หลวงพ่ออี๋ท่านได้สร้างไว้ในสมัยก่อน เนื่องจากว่าในสมัยนั้นได้มีกฏหมายคาดโทษที่รุนแรงถึงขั้นประหารชีวิตสำหรับผู้ที่สร้างหรือเผยแพร่สิ่งลามกอนาจาร จึงทำให้หลวงพ่ออี๋ต้องเลิกสร้าง “ปลัดขิก” ไปช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยปริยาย

  แต่ด้วยสรรพคุณมากมายหลายประการของปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ที่คนเอาไปใช้แล้วต่างเกิดประสบการณ์อันลือลั่นเล่าไม่รู้จบ อาทิเช่นใช้ผูกเอวป้องกันเขี้ยวงาสารพัด ป้องกันเสนียดจัญไร โรคภัยไข้เจ็บ มีเสน่ห์เมตตามหานิยม โชคลาภค้าขาย คลาดแคล้วจากภยันตรายทั้งปวงเป็นต้น ทำให้มีลูกศิษย์ลูกหาและชาวบ้านที่ศรัทธาต่างพากันเรียกร้องให้หลวงพ่ออี๋สร้างปลัดขิกอีก แต่ด้วยบทบัญญัติกฏหมายที่รุนแรง หลวงพ่ออี๋จึงหันมาสร้าง “เม็ดพริก” แทน “ปลัดขิก” และสร้าง “มะเฟือง” แทน "โยนี"

  หลังจากหลวงพ่ออี๋ได้ทำการปลุกเสกด้วยพระเวทย์สายบนก่อนจะแจกจ่ายให้ลูกศิษย์ลูกหาได้นำไปบูชา ซึ่งกลับกลายเป็นว่า “เม็ดพริก” และ “โยนี” ของหลวงพ่ออี๋นั้นได้รับความนิยมมาก ถึงขนาดมีเจ้าขุนมูลนายคหบดีใหญ่มาบริจาคเงินจำนวนมากให้วัดก่อนจะเหมา “เม็ดพริก” และ “โยนี” จากวัดไปหมดในระยะเวลาอันรวดเร็ว และยังตามไปซื้อจากชาวบ้านที่ได้ไปด้วยอีกต่างหาก เมื่อกาลเวลาผ่านไปกฏหมายข้อนั้นก็ได้ลดระดับความรุนแรงลง หลวงพ่ออี๋จึงได้กลับมาสร้างปลัดขิกเหมือนเดิม ด้วยเหตุนี้เอง “เม็ดพริก” และ “โยนี” จึงกลายเป็นของหายากในตำนานที่มีแต่เรื่องราวให้เล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นเท่านั้น โดยน้อยคนนักจะได้มีโอกาสได้เห็นของจริง เพราะคนที่มีต่างก็หวงแหนเก็บรักษากันเป็นอย่างดีราวกับอัญมณีอันเลอค่าก็ไม่ปาน

  แกะขึ้นจาก “เขาควายฟ้าผ่า” เพราะมีความเชื่อกันว่า เขาควายฟ้าผ่าตายนั้น เป็นเขาที่ได้รับพลังจากเทพบนฟากฟ้า จากสวรรค์ทุกชั้น ทุกวิมาน เสมือนว่าควายที่โดนฟ้าผ่าตายนั้นได้รับการพลีมาจากสรวงสวรรค์แล้ว ซึ่งเขาควายฟ้าผ่าตายกลางทุ่งถือเป็นของอาถรรพ์ถูกต้องตามตำราโบราณ มีเคล็ดว่า “ฟ้าผ่ามาให้เขา ฟ้าประทานมาสู่เขา ใครอยากเป็นเขาก็จงบูชาไว้ให้ดี สิ่งใดที่อยู่ใต้ฟ้านี้ จะได้มาครอบครอง”

  ซึ่งเขาควายฟ้าผ่านี้เป็นของที่ลูกศิษย์ของพระอาจารย์โอได้ทำงานอยู่ในโรงฆ่าสัตว์ได้นำมาถวาย หลังจากมีฟ้าผ่าผ่าควายทั้งฝูงตายกลางทุ่ง ด้วยความเกรงกลัวในอาถรรพ์ ลูกศิษย์ท่านนั้นจึงได้นำเขาควายฟ้าผ่าเหล่านั้นมาถวายแก่พระอาจารย์โอเพื่อใช้ประโยชน์ในงานวัดวาพระศาสนาต่อไป พระอาจารย์โอจึงได้สวดมนต์ชำระอาถรรพ์ก่อนนำมาสร้างเป็นวัตถุมงคลเพื่อให้ดวงวิญญาณของควายเหล่านั้นได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างอานิสงค์แก่มนุษย์จะได้เกิดในภพภูมิที่ดีในภายภาคหน้า

  -ขนาดเล็ก บูชาชิ้นละ 900 บาท

  -ขนาดใหญ่ บูชาชิ้นละ 1,600 บาท

  ‼หมายเหตุ: หากพก ”เม็ดพริก” และ “มะเฟือง” คู่กันแล้วจะยิ่งเข้มขลังนัก เรียกว่า "ธาตุครบ"‼

  Chilli & Star Apple by Phra Arjarn O, Phetchabun.

  Phra Arjarn O made “Chilli” and “Star Apple” followed the magic subject of LP.Aee, Wat   Sattahip that was very famous in the past. Due to the decisive law which stated that who made or announced pornography or erotic object can be judged to get punishment by death sentence from the government in that time, LP.Aee needed to stop to make “Paladkik”(A kind of amulet is Penis form.) immediately.

  However, the beneficial functions of LP.Aee’s Paladkik that made many users got wonderful experiences such as poisonous animal protection, charming attraction, wealthy luck, avoiding accident and etc. brought the believers from everywhere went to LP.Aee’s temple and begged LP.Aee to make more “Paladkik” for them. By the way, that decisive law still exist so, LP.Aee decided to make “Chilli” to represent “Penis”, “Star Apple” to represent “Vagina”.

  Contrarily, after LP.Aee blessed “Chilli” and “Star Apple” with high level of his magic and gave to the believers, “Chilli” and “Star Apple” of LP.Aee were very popular until the millionaires in that time donated a lot of money and took all of “Chilli” and “Star Apple” from LP.Aee’s temple and also bought from the villagers around who has LP.Aee’s amulets. When the time passed, that decisive law was cancelled and then LP.Aee backed to made “Paladkik” as before. Therefore, “Chilli” and “Star Apple” of LP.Aee is very rare to find and has only the legendary story was left behind from generation to generation because who has LP.Aee’s amulets highly cherish and keep them like as the precious diamond.

  Carved from “Thundered Horn” of the buffalo that was dead by thunderbolt because people believe that the thundered horn already received holy power from the gods of every heaven floor like as that buffalo sacrificed its life for the heaven’s command. Moreover, the thundered horn has been qualified to be mystical item followed ancient magic scripture. It means that “Nothing below this sky is impossible to be owned by the owner of this horn.”

  Phra Arjarn O got “Thundered Horn” from his disciple who works in slaughterhouse after the thunderbolt thundered a group of buffalo died. That disciple scared the mystic power of those dead buffalos so, he bring those horns to Phra Arjarn O for using in building temple project. Therefore, Phra Arjarn O blessed and erased negative power out of those horns before used to make amulets that will make buffalo spirits have a chance to do merit by helping people. 

  -Small size 900 baht.

  -Big size 1,600 baht.

  ‼PS: If the prayer has “Pepper Seed” and “Star Apple” together, the effectiveness will be twice.‼

bottom of page