top of page

3. #มะโนห่ารี่ปานกุมคำ
เป็นยาขั้นกลางไปถึงขั้นสูง ไปถึงขั้นกษัตริย์ชั้นเทวดา ใช้พกพาติดตัว หรือปั้นเป็นแท่งตั้งไว้ในบ้าน จะทำให้มีเสน่ห์เมตตา อุดมอำนาจวาสนาบารมี ดีในทุกๆทาง เรียกว่า สมบูรณ์พูนสุข มีคำกล่าวว่า "ปานได้กุมขุมทรัพย์ทองคำใว้ในมือ" เลยทีเดียว