top of page

ใช้ทา ถู นวด เพื่อบรรเทาความไม่สบายกาย บรรเทาอาการปวด บวม อักเสบ อันเนื่องมาจากสัตว์กัดต่อยหรือแมลงมีพิษ นอกจากนี้ยังสามารถใช้บรรเทาความปวดเมื่อยเคล็ดขัด ยอก สามารถใช้สูดดมแก้อาการวิงเวียนหน้ามืด เป็นลม และช่วยให้ผ่อนคลาย ทั้งยังช่วยรักษาผิวพรรณให้ความชุ่มชื่นแก่ผิวหนัง อันถือเป็นคุณสมบัติพิเศษของยาหม่องนี้ที่แตกต่างจากยาหม่องทั่วๆไป


Apply, rub, or massage to relieve physical discomfort, pain, swelling, and inflammation caused by insect bites or poisonous animals. It can also be used to relieve body aches, weariness, and sprains. It can be used to inhale to relieve dizziness, prevent fainting, and help relax. It also helps to treat and give moisture to the skin, which is a special feature of this balm that is different from other balms.

ยาหม่องอมรชน (8 มล.) Elvish Balm (8 ML)

฿100.00Price
 • ยาหม่องอมรชน, อาจารย์ณัฐธัญ มณีรัตน์ (อ.เจค), บ้านไมตรียานุสรณ์

  ยาหม่องอมรชน [•ยาหม่องของผองชนผู้เป็นอมตะ, ยาหม่องของเหล่ารุกขเทวดา, หรือยาหม่องเอลฟ์•] เป็นยาหม่องสูตรพิเศษที่อาจารย์เจคท่านได้ค้นคว้าหาสูตรอยู่นาน ทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่ากว่าจะได้สูตรสำเร็จที่ไม่ซ้ำใคร ผสมผสานขึ้นจากน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากพืชไพรอันมีสรรพคุณทางยานานาพันธุ์ อัดแน่นไปด้วยคุณประโยชน์ของวัตถุดิบจากสมุนไพรธรรมชาติที่ถูกคัดสรร

   

  เปี่ยมไปด้วยพุทธคุณจากพิธีอธิษฐานจิตโดยท่าน อาจารย์ณัฐธัญ มณีรัตน์ (อ.เจค) ด้วย "พุทธมนต์โอสถ" อันเป็นสรรพคาถามงคลเวทมนต์ตำรับโบราณ ที่ครูบาอาจารย์แต่เก่าก่อนเคยอาราธนานำมาเสกน้ำพระพุทธมนต์ รวมไปถึงการทำสรรพโอสถโดยอาศัยคุณพระมาเป็นที่พึ่ง เพื่อใช้ในทางถอดถอน แก้กระทำ ล้างคุณไสย ชำระอวมงคล ปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บทั้งมวล

   

  นอกจากนี้ท่านอาจารย์เจคยังได้เมตตาสาธยายมนต์สำหรับขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายที่เกิดจากเวรกรรมและสภาพจิตใจที่ไม่ปกติด้วย "ธารณีของพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า" ตามตำนานเล่ากันว่าพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า ท่านเป็นพระพุทธเจ้าผู้ประทานความไม่มีโรคให้แก่สรรพสัตว์ ผู้ใดที่บูชาพระองค์ ผู้นั้นก็จะหายจากความเจ็บป่วยไม่ต้องทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บ คนไทยรู้จักพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ในรูปแบบของพระกริ่งซึ่งโบราณใช้อาราธนาทำน้ำพระพุทธมนต์สำหรับปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บนั่นเอง

   

  อาจารย์เจคท่านมีดำริจัดสร้าง "ยาหม่องอมรชน" ออกมาตามวิถีปฏิบัติที่ท่านหมั่นพร่ำสอนลูกศิษย์บ้านไมตรียานุสรณ์อยู่เสมอว่า “การช่วยเหลือผู้อื่นนั้น เป็นเรื่องที่สมควรกระทำ ในเมฆาวัฏฏะอันไร้ขอบเขต สรรพชีวิตล้วนมีบุพกรรมผูกพันธ์กัน เช่นนั้นการสงเคราะห์ผู้อื่นเสมอด้วยญาติ คือสิ่งที่ยังโลกให้เกิดความสงบสุข นะโม มหากรุณาจิตขอให้ทุกท่านได้สุขสมปรารถนา ผู้ใดเดือดร้อนมาขอให้ได้ที่พึ่งพิง ผู้ใดเจ็บป่วยขอให้คลายจากโรคภัยและความเจ็บปวด ผู้ที่ขาดจักได้รับการเติมเต็ม เราจักร่วมทางเดินในสงสารนี้ไปจนกว่าจักถึงฟากฝั่ง”

   

  การทำยาหม่องอมรชนในครั้งนี้ยังได้ "คุณพิชญ์พิมล" มาช่วยควบคุมดูแลการผลิตในทุกขั้นตอนอีกด้วย คุณพิชญ์พิมลเป็นลูกศิษย์อาวุโสท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชำนาญในศาสตร์การแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะ มีใบปริญญาโทจาก"มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา (BSRU)" รับรองคุณวุฒิว่าได้สำเร็จตามหลักสูตร "วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชา:เภสัชกรรมไทย)" เป็นเครื่องการันตีคุณภาพ

   

  สรรพคุณ: ใช้ทา ถู นวด เพื่อบรรเทาความไม่สบายกาย บรรเทาอาการปวด บวม อักเสบ อันเนื่องมาจากสัตว์กัดต่อยหรือแมลงมีพิษ นอกจากนี้ยังสามารถใช้บรรเทาความปวดเมื่อยเคล็ดขัด ยอก สามารถใช้สูดดมแก้อาการวิงเวียนหน้ามืด เป็นลม และช่วยให้ผ่อนคลาย ทั้งยังช่วยรักษาผิวพรรณให้ความชุ่มชื่นแก่ผิวหนัง อันถือเป็นคุณสมบัติพิเศษของยาหม่องนี้ที่แตกต่างจากยาหม่องทั่วๆไป

   

  ข้อควรระวัง: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา เนื้อเยื่ออ่อน และผิวหนังบริเวณที่บอบบาง เพราะอาจเกิดการระคายเคืองได้

   

   

  Elvish Balm by Arjarn Natthan Maneeratana (Arjarn Jake), Maitreyanusorn Home.

  Elvish Balm [•Amornchon Balm, Balm Of Immortality, or Angel Balm•] is a special balm recipe that Arjarn Jake has been researching for a long time with various experiments over and over again until he got a unique perfect recipe. It was blended from many essential oils extracted from herbal plants that have various medicinal properties. It is full of benefits from selected natural herbal ingredients.

   

  Furethermore, it is also full of sacred power (Buddhaguõa) from the mental power and blessing ceremony by Arjarn Natthan Maneeratana (Arjarn Jake) with the "Mantra Of Medicine (Buddhamon Osot)", which is an ancient magic spell that magic masters and folk doctors have used to consecrate holy water, including making medicines by relying on Threefold Refuge, to be used in the way of removing, solving, clearing, and dispelling all illnesses, black magic, and misfortunes.

   

  In addition, Arjarn Jake has graciously recited a holy mantra for clearing off all diseases caused by karma and abnormal mental states with "Dharani of Bhaisajyaguru Buddha (Mantra Of Medicine Buddha)". According to legend, it is said that Bhaisajyaguru is the Buddha who bestows on all beings the ability to live without disease. Whoever worships him will recover from illness without suffering from disease. Thai people know this Buddha in the form of "Phra Kring", which in ancient times was used to make holy water for warding off sickness.

   

  Arjarn Jake has an idea to create "Amornchon Balm" according to the moral practice that he always teaches the disciples of Maitreyanusorn Home, which stated that "Helping Others Is The Right Thing To Do. All Living Beings Are Linked By Destiny In The Boundless Transmigration. Like that, Helping Others Like Our Relatives Is What Brings Peace To The World. Whoever Is In Trouble, May They Have Refuge. Whoever Is Sick, May They Are Relieved From Disease & Pain. Whoever Is Lacking, May They Are Replenished. We Will Pass This Pitiful Path Together Until We Reach The Shore Of Nirvana."

   

  Making Elvish Balm this time also has "Ms. Phichpimol" to support and supervise the production in every step as well. Ms. Phichpimol is a senior disciple of Arjarn Jake who is an expert in Thai traditional medicine with a master's degree from "Bansomdejchaopraya Rajabhat University (BSRU)". Her certificate indicates that she has been successfully completed according to the course "Master Of Science (Major:Thai Pharmacy)" as the quality guarantee of this balm.

   

  Properties: Apply, rub, or massage to relieve physical discomfort, pain, swelling, and inflammation caused by insect bites or poisonous animals. It can also be used to relieve body aches, weariness, and sprains. It can be used to inhale to relieve dizziness, prevent fainting, and help relax. It also helps to treat and give moisture to the skin, which is a special feature of this balm that is different from other balms.

   

  Caution: Avoid contact with the eyes and sensitive skin areas because it can cause irritation.