top of page
💕#ยาแดงมหาปิยะ, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์
💁‍♀️ยาวิเศษสงวนไว้แด่ผู้วิเศษ มีจำนวนจำกัด บูชาเม็ดละ 3,600 บาท
"ปิยะ" แปลว่าเมตตา เสน่ห์โชคลาภ ยินดีชื่นชม สมัครสมานรักใคร่สามัคคี โดยในสายพม่าจะแบ่งยา ออกเป็น2 สาย หลักใหญ่ๆ คือ ยาปิยะ กับ ยาขมะ ยาขมะ คือคงกระพันคุ้มครองป้องกันปรามปราม มหาปราบ ส่วนยาปิยะเป็นยาเมตตาโชคลาภ เมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ ค้าขายเจริญรุ่งเรื่อง หนุนดวงหนุนหน้าที่การงาน หนุนอำนาจวาสนาบารมี ยาปิยะในสายพม่า จะทำเฉพาะไม่มีทั่วไปจะเลือกสรรค์กว่าจะได้มานั้นยากยิ่ง เป็นยาที่ใครจะได้ครอบครองต้องมีวาสนา เปรียบดั่งยาวาสนาจินดามณีของไทย ผู้ที่มีวาสนาถึงจะได้ใช้ครอบครอง

ซึ่งยาแดงลักษณะนี้จะมีมวลสารสำคัญที่ขาดไม่ได้คือว่าน "ไก่แดง" เป็นสุดยอดของวิเศษทางด้านเจริญรุ่งเรืองโชคลาภและเสน่ห์ ว่านนี้สุดแสนล้ำลึกพิสดาร เป็นปริศนาที่คนรู้จะรับสัจจะว่าจะไม่พูดว่าคืออะไร พระอาจารย์กล่าวไว้ว่า มีของวิเศษที่เป็นยอดปรารถนาในพม่าอยู่ 2 อย่างที่ท่านใฝ่ฝันอยากได้มาคือ 1.ตติยะเส่ด่อจี่ของนิกายวินไกน์ และ 2.ว่านไก่แดงต้นเป็นๆที่ยังมีชีวิตอยู่

“ยาแดงมหาปิยะ” ชุดนี้เป็นของเก่าแก่ตกทอดจากพม่า ที่พระอาจารย์โอได้รับมาจากครูบาอาจารย์ของท่าน มีอายุมากกว่า 100 ปี ปิดทองล่องชาดมาแต่เดิม สรรพคุณและหลักการใช้ยาแดงมหาปิยะมีดังนี้คือ:
1. ใช้สักเข้าตามร่างกาย 
2. ใช้แช่น้ำมันหอม 
3. ใช้พกติดตัวแล้วเอาน้ำมันหอมเจิมอธิษฐานคือบูชาด้วยของหอม 
4. แค่พกเฉยๆ ปรารถนาสิ่งใดอธิษฐานบอกเพราะเป็นยาที่เชื่อกันว่ามีส่วนผสมของดอกไม้ทิพย์จากสวรรค์มีส่วนผสมดั้งเดิมตั้งแต่อาจารย์ผู้เฒ่ารุ่นก่อนๆที่อายุเป็นร้อยเป็นพันปีก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้
ดังนั้นยาแดงมหาปิยะจึงเป็นยาที่ปกปิดและหวงแหนกันมาก มีสรรพคุณพลิกดวงชะตาคนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้อย่างอัศจรรย์

💕Myanmar Holy Red Medicine by Phra Arjarn O, Phetchabun.
💁‍♀️Special Medicine For Special People, Limited Edition, Price 3,600 Baht.
The Myanmar holy red medicine is good for charm, luck, money, supporting destiny, authority and flourish. It is very rare and not easy to find the real one like as Jindamanee powder in Thailand.

Specially, this kind of red medicine has a must have material named “Red Chicken (Kai Dang)”, it is the great herb that has high power in case of wealth & charm. This herb is very strange and forbidding in magic society. Phra Arjarn O said that there are 2 wanted items he wants most, 1.Ta Ti Ya Say Dor Jee Of Win Kai Sect. 2.The alive Red Chicken Herb.

“Myanmar Holy Red Medicine” is the authentic amulet of Myanmar that Phra Arjarn O has been inherited from his master. Its age is more than 100 years. Every piece was covered with “Vermillion” & “Gold Leaf” originally. There are 4 methods to use this medicine as followed:
1. Use to tattoo into Human body.
2. Use to soak in the fragrant oil and perfume.
3. Use to pray for wish with fragrant things.
4. Use to pray for any wish because there is a belief that the Myanmar holy red medicine has the heaven flower as the ingredient even the Myanmar magic teachers also uses to extend their life span.

ยาแดงมหาปิยะ Myanmar Holy Red Medicine

฿3,600.00Price
    bottom of page