top of page

รูปหล่อหลวงปู่คง สังฆากวักเรียกลาภ (เงิน) The Great Master LP.Kong (Beckon Silver)

 

จากปรากฏการณ์เรื่องข้าวยากหมากแพงในปัจจุบัน เรื่องปากท้องจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็ว่าได้ ด้วยเหตุนี้เองวันหนึ่งเมื่อ3ปีก่อน ขณะที่พระอาจารย์โอเข้ากรรมฐานอยู่ หลวงปู่คงได้มาแสดงนิมิตให้พระอาจารย์โอเห็น ซึ่งในนิมิตนั้นพระอาจารย์ได้เห็นหลวงปู่แสดงท่าทางแบบเดียวกับรูปหล่อนี้ซึ่งหมายถึงการกวักโชค กวักลาภ กวักทั้งหน้าทั้งหลังทั่วทุกทิศ โชคลาภใดพึงได้พึงดีหลวงปู่ท่านจะกวักมาให้ เภทภัยใดมีมาหลวงปู่ก็จะปัดป้องให้พ้นภัย พระอาจารย์ท่านจึงได้จัดสร้างรูปหล่อหลวงปู่ขึ้นตามนิมิตที่เห็นไว้เพื่อเป็นเจดียะนุสรณ์ถึงหลวงปู่คง โสสิงสิ ในความเมตตาของหลวงปู่ซึ่งมีต่อผู้ศรัทธา และให้ชื่อพิมพ์นี้ว่า “มหาสังฆากวักเรียกลาภ”

Due to the economic crisis today, therefore the most important thing is the way to earn one’s living during this difficult time. In B.E.2555, one day during Phra Arjarn O made meditation, Phra Arjarn O saw LP.Kong raised his hand up and beckon which means LP.Kong will beckon money, beckon wealth, beckon good things around and push away bad luck. Therefore, Phra Arjarn O made LP.Kong statue follow his omen to be the commemoration of LP.Kong for kindheartedness that LP.Kong always give to the believer.

รูปหล่อหลวงปู่คง สังฆากวักเรียกลาภ (เงิน) The Great Master LP.Kong Beckon Silver

฿900.00Price
 • #รูปหล่อหลวงปู่คง (พิมพ์มหาสังฆากวักเรียกลาภ), พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์

  จากปรากฏการณ์เรื่องข้าวยากหมากแพงในปัจจุบัน เรื่องปากท้องจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็ว่าได้ ด้วยเหตุนี้เองวันหนึ่งเมื่อ3ปีก่อน ขณะที่พระอาจารย์โอเข้ากรรมฐานอยู่ หลวงปู่คงได้มาแสดงนิมิตให้พระอาจารย์โอเห็น ซึ่งในนิมิตนั้นพระอาจารย์ได้เห็นหลวงปู่แสดงท่าทางแบบเดียวกับรูปหล่อนี้ซึ่งหมายถึงการกวักโชค กวักลาภ กวักทั้งหน้าทั้งหลังทั่วทุกทิศ โชคลาภใดพึงได้พึงดีหลวงปู่ท่านจะกวักมาให้ เภทภัยใดมีมาหลวงปู่ก็จะปัดป้องให้พ้นภัย พระอาจารย์ท่านจึงได้จัดสร้างรูปหล่อหลวงปู่ขึ้นตามนิมิตที่เห็นไว้เพื่อเป็นเจดียะนุสรณ์ถึงหลวงปู่คง โสสิงสิ ในความเมตตาของหลวงปู่ซึ่งมีต่อผู้ศรัทธา และให้ชื่อพิมพ์นี้ว่า “มหาสังฆากวักเรียกลาภ”

   

  พระอาจารย์โอได้อุดใต้ฐานหลวงปู่ด้วยผงเก่าแก่ที่หลวงปู่ได้สร้างไว้ครั้งเมื่อสมัยอยู่วัดตาล ถือเป็นสุดยอดของผงศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมงคลหาใดเปรียบปาน ก่อนนำไปแช่และปลุกเสกอยู่ในน้ำมนต์เป็นเวลากว่าสามปี ผ่านพิธีกรรมมงคลสำคัญๆต่างๆมากมายอาทิเช่น พิธีไหว้ครูปี 56, 57, 58, พิธีอาบน้ำเพ็ญ, พิธีจักรพรรดิ, พิธีหล่อพระพุทธหิรัญราช, พิธีสวดมนต์ข้ามปี และอีกหลายพิธีตลอดสามปีที่ผ่านมา จนพระอาจารย์เห็นว่าสมควรเเก่เวลาที่จะออกให้เหล่าศิษยานุศิษย์ ได้พึ่งร่มโพธิ์ ร่มไทร บารมี ของ ขรัวตาคง โสสิงสิ อัครมหาสังฆาจารย์ เทพวิญญาณเอกองค์ปฏิยายเจ้า

   

  จัดสร้างด้วยกันทั้งหมด 3 เนื้อ:

  1. สังฆากวักเรียกลาภ (ทอง): หล่อจากชนวนมหาโลหะฤทธิ์ที่เหลือจากการหล่อหลวงปู่คงองค์ใหญ่ที่ พุทธสถานวิหารพระธรรมราช เมื่อปี พ.ศ.2555

  -บูชา 600 บาท

   

  2. สังฆากวักเรียกลาภ (เงิน): หล่อจากชนวนมหาโลหะฤทธิ์ที่เหลือจากการหล่อหลวงปู่คงองค์ใหญ่ที่ พุทธสถานวิหารพระธรรมราช เมื่อปี พ.ศ.2555 นอกจากนี้ยังผสมแร่เจ้าน้ำเงินซึ่งเชื่อกันว่าแร่จ้าวน้ำเงินนี้เป็นดั่งเจ้านายแห่งเงิน ที่จะนำพาโชคลาภเงินทองมาสู่ผู้เป็นเจ้าของ

  -บูชา 900 บาท

   

  3. สังฆากวักเรียกลาภ (นวะ): หล่อจากชนวนมหาโลหะฤทธิ์ที่เหลือจากการหล่อหลวงปู่คงองค์ใหญ่ที่ พุทธสถานวิหารพระธรรมราช เมื่อปี พ.ศ.2555 นอกจากนี้ยังผสมชนวนมหายันต์หมื่นยันต์ล้านอักษรอีกด้วย

  -บูชา 1,600 บาท

   

  The Great Master LP.Kong (Beckon Wealth Style) by Phra Arjarn O, Phetchabun.

  Due to the economic crisis today, therefore the most important thing is the way to earn one’s living during this difficult time. In B.E.2555, one day during Phra Arjarn O made meditation, Phra Arjarn O saw LP.Kong raised his hand up and beckon which means LP.Kong will beckon money, beckon wealth, beckon good things around and push away bad luck. Therefore, Phra Arjarn O made LP.Kong statue follow his omen to be the commemoration of LP.Kong for kindheartedness that LP.Kong always give to the believer.

   

  Phra Arjarn O embedded holy powder made by LP.Kong inside the statue before soaked and blessed in the holy water pass through various ceremonies such as Wai Kru Ceremony B.E.2556-2558, Full Moon Bath Ceremony, Emperor Ceremony, Silver Buddha Ceremony, and etc. more than 3 years until Phra Arjarn O thought that this year is the appropriate time to allow the believer have chance to rely on The Great Master LP.Kong.

   

  There are 3 versions to choose.

   1. The Great Master LP.Kong (Beckon Gold): Made from the special metal which Phra Arjarn O used to build LP.Kong grand statue in B.E.2555.

   -Release at 600 baht.

   

  2. The Great Master LP.Kong (Beckon Silver): Made from the special metal which Phra Arjarn O used to build LP.Kong grand statue in B.E.2555 mixed with the powerful metal named “Bornite or Peacock Ore” which known as the king of money. It was believed that this ore will attract money and luck to the owner.

   -Release at 900 baht.

   

   3. The Great Master LP.Kong (Beckon Everything): Made from the special metal which Phra Arjarn O used to build LP.Kong grand statue in B.E.2555 mixed with abundant holy magic plate.

   -Release at 1,600 baht.

bottom of page