top of page

#สีผึ้งตรึงไตรภพ, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์
1. #ขวดขาว = บรรจุด้วย "#สีผึ้งมหาราชทั้ง4" สำเร็จขึ้นด้วยวิชามหาราชทั้ง4จากคัมภีร์มหาราช ที่เป็นเลิศทางเสน่ห์โชคลาภเจริญรุ่งเรืองชั้นสูง "สิ่งใดที่ปรารถนามิต้องขอก็มาเอง" ประกอบไปด้วย 1. [มหาราชพิสดาร] คุณวิเศษสุดเข้มขลังพิสดารศักดิ์สิทธิ์มากปาฏิหารย์สมชื่อนั้นแล , 2. [มหาราชหงส์] ดึงหงส์มาชมกา, 3. [มหาราชขาดตัว] เป็นเอกที่สุดในกลบทคัมภีร์มหาราช, และ 4. [มหาราชครูเสน่ห์] เหนือชั้นกว่า "อิทธิเจ" ตรงที่ว่าเป็นทั้งเสน่ห์และโภคทรัพย์ในตัวพร้อมกัน
มีคุณวิเศษเหนือสีผึ้งอื่นๆตรงที่ว่า "แม้แต่เจ้าขุนมูลนาย หรือบุคคลชั้นสูง หากเห็นหน้าเราเมื่อไหร่ก็เป็นต้องรัก ได้ยิน