top of page

💚สีผึ้งเขียวชั้น7 รุ่น4, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์💚
สีผึ้งเขียวชั้น7 รุ่น4นี้พระอาจารย์โอได้นำหัวเชื้อของสีผึ้งเขียวชั้น7 ตั้งแต่รุ่น1ถึง3มาผสมเข้าด้วยกัน มากไปกว่านั้นยังมีสีผึ้งมหาเสน่ห์ในตำนาน ของตำนานทางด้านเสน่ห์ ที่สร้างประสบการณ์มาแล้วมากมายผสมอยู่หลายชนิด เช่น สีผึ้งคอนเวิดรุ่นแรก ที่พระอาจารย์โอเคยมอบให้หลวงตาทองไป เมื่อหลวงตาทองมรณะภาพ หลานของหลวงตาทองจึงได้นำมาถวายคืนพระอาจารย์โอ มีสีผึ้งเลิศภพจบแดน, สีผึ้งใต้หล้า, สีผึ้งกัวเผาะ ของอาจารย์ดำที่เขมร และสีผึ้งช้างโขลงของหลวงตาแก้ว จ.โคราช, มากไปกว่านั้นพระอาจารย์โอยังได้ใช้น้ำมันมหาเสน่ห์และว่านเสน่ห์อีกหลายชนิดเช่น น้ำมันมหาลำอ๊อฟ, น้ำมันหัวเชื้อที่พระอาจารย์โอเก็บสะสมมานาน, น้ำมันสักเสน่ห์ของเกจิอาจารย์รุ่นเก่า สายเพชรบุรี ราชบุรีและกาญจนบุรีหลายท่านและ หัวเชื้อว่านเสน่ห์ที่ตกทอดกันมาตั้งแต่สมัยอยูธยา ว่ากันว่าอายุอานามของหัวเชื้อว่านนี้มีอายุมากกว่า 300 ปี

พระอาจารย์โอได้เสกมวลสารในการทำสีผึ้งเขียวชั้น7รุ่นนี้มานานกว่า 15 ปี ท่านเพียรเสกจนเสกไม่เข้า พระอาจารย์โอจึงหาวิธีทำให้สีผึ้งนี้แรงขึ้นไปอีก เพื่อให้สถิตไว้เป็นสีผึ้งในตำนานแก่ลูกศิษย์ พระอาจารย์โอจึงได้ใช้วิธีน็อกสีผึ้ง กล่าวคือเมื่อสีผึ้งนั้นเต็มจนเสกไม่เข้าแล้ว พระอาจารย์โอได้นำน้ำมันเสน่ห์และมวลสารอื่นๆ แต่ละชนิดมาแยกเสก เสกจนเสกไม่เข้าเช่นกัน หลังจากนั้นจึงได้นำมวลสารทั้งหมดมาขยำรวมเข้าด้วยกัน เรียกว่าแรงคูณแรง แล้วจึงทำการเสกเรื่อยมาจนกระทั่งสีผึ้งนูนงอกขึ้นมาอย่างแปลกประหลาด พระอาจารย์โอได้จารแผ่นทองคำเปลวมากกว่า50,000แผ่น ผสมลงไปในสีผึ้งเขียวชุดนี้ด้วย เพราะทองคำเป็นแร่บริสุทธิ์ที่จะดึงแต่สิ่งดีๆเข้ามา เป็นที่ต้องการของทุกคน

สีผึ้งเขียวชุดนี้ฝังด้วย มุก, ตะกรุดสาริกา และขุนแผนสาริกา ซึ่งทำจากผงปถมังโลกีย์, ผงปถมังเสน่ห์, ผงปถมังกำเนิด, ผงเสน่ห์ว่านเกสรและ ผงเสน่ห์หัวเชื้อนานาชนิดที่เป็นตัวสำคัญ

พกไว้เป็นเสน่ห์ชั้นสูง ใช้แตะแต้มทาตัวเองให้ผู้อื่นเห็นหน้าเราใจอ่อน ให้รัก ให้หลงเรา ใช้แตะแต้มยื่นของ หรือป้ายผู้ที่เราหมายปอง ทำให้จิตใจอ่อนไหว สีผึ้งชุดนี้ไม่มีผี ไม่มีพราย แต่แรงกว่าพรายเสียอีก เพราะพระอาจารย์ได้อันเชิญ เทวดา นางฟ้า ให้มาสถิตในมวลสารนี้ หากใช้แล้วจะมีเสน่ห์เหนือความคาดหมาย มหาเสน่ห์เมตตาลึกล้ำเกินคำบรรยาย เป็นสีผึ้งที่รวบรวมมวลสารทางมหาเสน่ห์ทั้งหมด ผู้ใดได้ครองครองไม่เสียชาติที่ได้เกิดมาเจอสีผึ้งเขียวนี้...

💚Green wax 7th heaven floor batch4 by Phra Arjarn O, Petchabun.💚
Phra Arjarn O used the concentrated green wax batch 1-3 to be the ingredient for this batch 4. Moreover, Phra Arjarn O bring all the legendary wax which is very famous and lot of experience from the legendary charming magic teacher to make this green wax such as converse wax, great world charming wax, Tai Lar wax, Kua Por wax of from Arjarn Dum Cambodia and Elephant wax of LP Kaew from Khorart. Furthermore, Phra Arjarn O also used various types of charming oil and herb such as Mahalumoff oil, charming tattoo oil of old magic teachers which Phra Arjarn O has been collected for a long time, concentrated charming herb which was inherited more than 3oo years.

Phra Arjarn O recited the incantations all materials for this green wax more than 15 years until the power is full but, Phra Arjarn O think that it is not enough so, Phra Arjarn O use the knocking wax method to increase the power of wax even it’s already full of power. The knocking method that Phra Arjarn O used is that he brings the materials to recite the incantation for each type until it’s full of power and then bring these materials to mix with the green wax. Therefore, the knocking method will multiply the power of green wax to be superb. Phra Arjarn O recited the incantation this green wax until the wax can be grown by itself with strange shape. Moreovere, Phra Arjarn O used gold leaf which already wrote Yant more than 50,000 pieces to mix with this green wax because gold is a pure mineral which will attract good things come and gold is thing which everyone want.

This green wax 7th floor was embedded with pearl, Salika takrud and Khunpaen Salika which made from Pattamung powder, Pattamung Sanae powder, charming pollen powder and concentrated important charming powder.

Very good for charm, touch the wax on your face for increasing charm or others body, people around will fall in love with you. Can take the green wax touch the things and give to the person you like. Phra Arjarn O invite the love God come to the green wax matter. This is charming beyond expectations and profound beyond words.

สีผึ้งเขียวชั้น7 รุ่น4 Green wax 7th heaven floor 4th Batch

500,00฿Price
    bottom of page