top of page

สีผึ้งเขียวใจขาดชั้นเจ็ดเด็ดดาว (แบบตลับฝังตะกรุดสาริกา) Star Attraction Green Wax (Cartridge with Salika Takrud)

 

สีผึ้งเขียวใจขาดชั้นเจ็ดเด็ดดาว, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์ 

รายละเอียดวิธีใช้สีผึ้งเขียวใจขาดชั้นเจ็ดเด็ดดาว เป็นสีผึ้งที่พระอาจารย์ท่านทำใว้สะสมใว้หลายตำหรับชนิดสีผึ้งดั่งกล่าวมาก่อนหน้า และเริ่มเสกด้วยวิชาสีผึ้งเขียวทั้งหมดดั่งรุ่นแรก และเสกด้วยวิชาใจขาดจนหมดทุกๆตอนทุกๆห้องวิชา เสกด้วยวิชาศาสตราเพทอันเป็นวิชาหลักที่เสกสีผึ้งเขียวชั่นเจ็ด และเสกด้วย “วิชานะหน้าทองฉัพพรรณรังษีพระเจ้าเปล่งรัศมีพระยันต์สาริกาพุทโธ”อันเป็นสุดยอดวิชาในตำนาน เปรียบดุจสิ่งล้ำค่าสุดยอดงามระยับราวกับเด็ดดวงดาวลงมาใว้ให้โลกได้ยลยิน

 

วิธีใช้ หากมีสึผึ้งอยู่ให้เอามาใส่ใว้ในมืออธิษฐานดังนี้   หายใจเข้าให้ภาวนาว่า “พุทโธมานิ” หายใจออกให้ว่า “มามะโสมา” ทำอยู่เช่นนี้ หลายๆครั้ง จนรู้สึกสีผึ้งในมือ นั้นมีความรู้สึกว่าดิ้นตุบๆ หรือเกิดอาการขนลุกขนพอง หรืออาการต่างๆจึงเอาสีผึ้งนั้น แตะที่หน้า แตะที่มือ ไม่แนะนำให้ทาปากเพราะสีผึ้งทำจากว่านยาจำนวนมาก ในบางท่านอาจจะแพ้ยางของว่านได้ แตะหน้าผากไรผมแตะที่มือไม่เป็นอันตราย จะไปใหนไปหาใครติดต่อใคร ให้นึกถึงสิ่งที่จะไปนั้นถึงคนที่จะติดต่อนั้น ให้เขาเป็นเช่นไรให้นึกให้ชัดพร้อมกับ ภาวนา หายใจเข้าว่า “พุทโธมานิ”หายใจออกว่า"มามะโสมา” แล้วจึงไป ในขณะที่ไปยิ่งภาวนาตลอดได้ยิ่งเป็นการดี ด้วยอำนาจแห่งสีผึ้งบวกกับพระคาถาภาวนา จะยิ่งเป็นดังเชือกน้อยรัดมัดคน สิ่งที่ปรารถนานั้นให้เข้ามาหาเรา ดุจหายใจออกไปเป็นเชือกมัดไว้แล้วหายใจเข้าดึงกลับเข้ามาสู่เรา การใดง่ายเชือกแห่งลมหายใจนี้ก็ดึงเข้ามาได้ง่าย การใดยากเชือกแห่งลมหายใจนี้ก็ดึงแล้วอาจขาดแต่ก็ให้ภาวนาใหม่อยู่ร่ำไปเชือกเส้นใหม่ก็จะดึงสิ่งที่ฝันนั้นมาได้โดยตามลำดับความง่ายยาก ตามเหตุตามปัจจัยเหตุสามารถสมเหตุ สมค่าได้มาไม่ยากเป็นแน่นอน แต่ให้จำใว้เสมอว่า “การทำอย่างตรากตรำย่อมได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าเสมอ “

“ขอ พระพุทโธรักษา ผู้ที่ รักษาพระพุทโธ”

 

แบบตลับ = บูชา 300 บาท

แบบตลับพร้อมตะกรุดสาริกา = บูชา 500 บาท

แบบเลี่ยมพร้อมตะกรุดสาริกา = บูชา 600 บาท

 

Star Attraction Green Wax by Phra Arjarn O, Phetchabun.

Functions & How to use.

1. Carry with yourself to test the power of this wax. = Praying for luck and fortune. you will be surprised that the person who never greet to you, will greet to you. Who never talk with you, will talk to you. Who never know you, will start to know you. The person who already know you, will want to be more close and having deep relationship with you. Therefore, this wax is suitable for bashful person who want to be charming and attractive but, feel shy to start to talk with someone. It's like the magnet that will attract people around by charming power.

 

2. Use to anoint on your face that will make the power of this wax spread around effectively. = Touch the wax your face to increase charm. The difficult issue will be easy, the impossible issue will be possible. Even the person who angry you will be changed after he smell this wax spread out into the air because all anger will be disappeared like as the steam vaporize and then decompose. If you want to ask for discount from the seller, use this wax anoint on face and than the seller will give you a discount.

 

3. Use to touch the person you like. = Touch the wax to a person you like to make that person fascinate you. .After that the wax will osmosis into that person's body and flow into the heart. That person will always think of you without reasons until happen to be the mental relationship. Therefore, it will be more easier to weave more deep relationship ahead and success in love. Moreover, if you anoint this wax on your hand before hold whoever's item, you can beg that item from that person more easier.

 

4. Use to pray or touch around shop to attract customers come. = Touch the wax on the item or praying for crowed customers and wealth. Touch this wax on the items that you want to sell. When customers see or touch that item, they will buy that item. Touch whatever you want to sell on the part that customers will touch their hand such as Selling book = touch this wax on the front cover, Selling car = touch this wax on car door handle, selling home = touch this oil on doorknob.

 

Cartridge = 300 thb.

Cartridge with Salika Takrud = 500 thb.

Heart casing with Salika Takrud = 600 thb.

สีผึ้งเขียวใจขาดชั้นเจ็ดเด็ดดาว (แบบตลับฝังตะกรุดสาริกา) Star Attraction Green

฿500.00Price
    bottom of page