#สีผึ้งเขียว (รุ่น:#เสียวข้ามสหัสวรรษ) แบบเลี่ยมพร้อมห้อย ให้ชื่อว่า “#หัวใจมรกต” สำหรับหนุ่มหน้าหยก สาวหน้าใส เคาะราคามาแล้ว บูชา 100 เท่านั้น!!

ด้านในเพิ่มของพิเศษดังนี้:

#ตะกรุดมหาโชค = ลงด้วยยันต์ “หัวใจพระสีวลี”

#พลอยกินบ่เซี่ยง = โปรยลงสีผึ้งเขียว ดุจมรกตเกี้ยวทับทิมสยาม ใส่ไว้เป็นเคล็ดว่า “ได้พลอย”

เพื่อให้ผู้บูชา #พลอยดี #พลอยได้ ให้เขาพลอยยินดีกับเรา ให้เราพลอยยินดีกับเขา สุขสมหวังตามแรงปรารถนา

"กินบ่เซี่ยง" หมายถึงไม่ให้หมด ไม่ให้เซี่ยง ไม่ให้สูญ ให้เจริญงอกงามสืบต่อไป จึงเชื่อถือกันมาแต่โบราณว่า ผู้ครอบครองพลอยกินบ่อเซี่ยง จะโชคดี มีกินตลอด มีใช้ไม่มีหมด

Green Wax.(Version:Thrilling Across Millennium) In the heart shape casing called “Emerald Heart” for all believers to having charming face like as wearing jade mask. Already available for rent at 100 thb.!!

There are special items inside as follows:

Super Luck Takrud. = engraved with “Sivali’s Heart Yant”.

Endless Rich Gem. = Phra Arjarn O sprinkle on green wax is so beautiful like as green emerald courts red siamese ruby. He did like this for auspicious meaning of “Happy Together With Others”.

So that the worshiper of this green wax will be happy with others, while others will be rejoice with the owner of this wax too.

“Endless Rich Gem”, this gem has auspicious name that mean “Endless Rich” so, people believe that who has this gem will always be lucky and never lack of money.

สีผึ้งเขียว รุ่นเสียวสหัสสวรรษ หัวใจมรกต Green Wax Ver.Thrilling Across

฿100.00Price