top of page
✨#ตั้งใจบูชาดีหมั่นสวดหมั่นภาวนา ความสำเร็จเกิดขึ้นได้100%✨
🙏#องค์เหม่ต่อ ผู้งดงามและบริสุทธิ์ ผู้ถือคัมภีร์พระไตรปิฎก ตัวแทนของพระธรรม เด่นทั้งเสน่ห์เมตตา โชคลาภเงินทองค้าขายย่างมหาศาล
🔥ทำตัวผงยาชั้นสูงจากพม่า ยาวิเศษที่หาไม่ได้อีกแล้ว เสริมวาสนา บารมี เสริมดวง ทั้งยังเสริมสติปัญญาให้แก่ผู้ครอบครอง🔥

องค์แหม่ต่อตู่ระตะตี่, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์
สร้างจากว่านยาที่ถูกต้องตามสายวิชา มีการเล่าเรียนรับขันครูเหม่ต่อมาจากต้นสายวิชาที่ป้าโปประเทศพม่า เพราะเป็นยาเฉพาะที่ใช้สร้างรูปเคารพครูเหม่ต่อ และที่สำคัญผู้ที่จะสร้างรูปครูให้มีฤทธิ์ มีจิตรับรู้ ให้ผู้บูชาสามารถสวดขอพรได้ดั่งครูมาประสิทธิ์นั้น จะต้องร่ำเรียนมาจากต้นสายวิชาอย่างถูกต้องเท่านั้น
"องค์แหม่ต่อตู่ระตะตี่" นั้นตามตำนานกล่าวว่า นางแหม่ต่อตู่ระตะตี่นี้เป็นนางที่บริสุทธิ์และมีจริยวัตรที่ขาวสะอาด อยู่ในศีลในธรรม มีผู้มอบหมายให้นางอัญเชิญพระไตรปิฎกของพระพุทธองค์มาเผยแพร่ที่ประเทศพม่า ซึ่งในประเทศพม่าจะมีองค์แหม่ด่อตู่ระตะตี่ ทั้งหมด 3 ชั้น คือ ปัททมะ ตุติยะ และ ตะติยะ
-ปัทมะ มี 7 องค์
-ตุติยะ มี 12 องค์
-ตะติยะ มี 32 องค์
แต่ละปางแต่ละชั้น จะเน้นในด้านค้าขาย เมตตา ประสบความสำเร็จ และวอนขอได้ทุกเรื่อง เปรียบไปคล้ายเป็นเทพแห่งความสำเร็จ ในพม่าคนที่ทำธุรกิจค้าขาย ร้อยทั้งร้อยจะบูชาองค์แหม่ต่อตู่ระตะตี่ และคนมีวิชาร้อยทั้งร้อยจะไม่ขาดขันครูแหม่ต่อตู่ระตะตี่ แต่อยู่ที่ว่าแต่ละคนจะปฎิบัติเข้าถึงขนาดไหน ไม่ว่าปัททมะ ตุติยะ ตะติยะ ถ้าเข้าถึงระหว่างที่ตั้งขันแล้วกล่าวคำตั้งขันของแหม่ด่อ จะรู้สึกได้เลยว่าท่านมารับรู้ เราจะรู้ได้ด้วยตัวเราเอง ไม่ว่าปัททมะ ตุติยะ หรือ ตะติยะ ในพม่าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ ในแต่ละแขนง
ปรมาจารย์ในวิชาสายพม่าท่านนึงได้กล่าวไว้ว่า ในไทยมีนางกวัก...กวักมาแล้วเปิ่นจะควักตังหื้อเฮาฮื้อบ่ฮื้อก่เรื่องนึง ในพม่ามีนางยอนนางขอ องค์แหม่ต่อตู่ระตะตี่นี้ขอได้เลยระบุได้เลยความปราถนาจะดั่งคำขอ การที่ท่านถามมาว่า 
“การจะอธิษฐานขอพรแห่งความสำเร็จ จากองค์แหม่ต่อตู่ระตะตี่นั้นจะสำเร็จหรือไม่” 
ฉันขอตอบว่า ความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นได้ 100% รับประกัน 
แต่...องค์แหม่ต่อที่เราไปขอพรนั้น จะต้องผ่านพิธีเบิกเนตรซางใจแล้วเท่านั้น ฉันรับประกันว่าจะไม่มีผิดพลาด แต่ถ้ากรณีมีแต่รูป มีแต่ร่าง บ่ได้ผ่านพิธีอะหยังสักอย่างอันนี้ฉันไม่ทราพแต่ถ้าองค์แหม่ต่อได้ผ่านการเบิกเนตรซางใจโดยคนที่มีความรู้และถูกต้องตามตำรา ฉันรับประกันเธอขอพรอธิษฐานให้เปิ่นช่วยสำเร็จแน่นอน แต่บ่ไช่องค์แหม่ต่อฯ เปิ่นเป็นพม่า แล้วคนที่ปลุกเสกหรือทำพิธีเขียนพม่าก็บ่ได้ อ่านพม่าก็บ่ได้ แล้วเอาตำราไหนมาทำให้มันส่งผล เธอค่อยๆพิจารณาดู ขนาดเราเรียนภาษาอังกฤษว่าเก่งแล้วพอปะฝรั่งเฮาอู้เขายังบ่ฮู้เรื่อง แล้วเฮาปลุกเสกองค์แหม่ต่อฯ โดยที่เราบ่ได้เรียนตำราพม่า กล่าวคำพม่า แล้วมันจะส่งผลได้ก่อ ใช้พิจารณาเอาเตอะ ฉันบ่ได้ว่าใคร แต่ฉันให้ข้อคิดเห็นสำหรับเธอ ฉันก็บ่ฮู้ว่าเธอจะเข้าใจตามที่ฉันบอกก่อ ถ้าเธอเข้าใจตามที่บอกมานี้ฉันรับประกันคำพูดทุกคำ แต่หากฉันอู้อีกอย่างเธอเข้าใจไปอีกอย่างอันนั้นฉันตึงบ่ะต้า และห้ามว่ากั๋น

มี2แบบให้บูชา
1. ด้านหลังจารด้วยอักขระชั้นสูงโดยปรมาจารย์ในสายวิชาของพม่า บูชา1,600บาท
2. ด้านหลังปั้มด้วยดวงตราแห่งองค์แหม่ต่อตู่ระตะตี่ บูชา600บาท

✨#Angel of Successful, Flawless lady who hold the Tripitaka of Buddha which is Symbol of Dharma ✨
👍Great in Support Fortune,Wealth,Luck and Successful in Life, Increased wisdom of believer 🙏If worship with correct method everything is guarantee to Successful 100%!!🙏

Mae Thor Tuu Ra Tar Tee (The angel of success) by Phra Arjarn O, Phetchabun.

Made from the holy herb according to the Myanmar’s magic subject. This amulet must be made from regular holy herb from Myanmar by the person who studied from the Myanmar teacher only. Importantly, only the allowed person can made this amulet to be powerful and cognizable for the owner to pray for their wishes.
According to the ancient legend, this angel of success is the flawless lady that has white and pure characteristic. She was assigned to be a person who invoke the Tripitaka of Buddha to spread in Myanmar due to her morality.
She is the angel of success because all of Burmese who successful in their business always have “Mae Thor Tuu Ra Tar Tee” to pray for their wishes and also for the magic learner are always have “Mae Thor Tuu Ra Tar Tee” as one of the important teacher. Therefore, this amulet will make the wish come true and bring success to the owner life surprisingly.
There are 2 versions:
1. Backside was written with high class magic word by the great magic teacher from Myanmar. Price 1,600 baht.
2. Backside was sealed with the symbol of the angel of success. Price 600 baht.

องค์แหม่ต่อตู่ระตะตี่ หลังปั๊มตราคลาสสิค The Angel Of success ( Classic Symbol)

฿600.00Price
    bottom of page