🕎เทพฝัน สื่อระหว่างโลกแห่งเวทย์มนต์ และโลกแห่งความฝัน ช่วยให้ทุกความปรารถนาและฝันเป็นจริงได้

‼ความฝันมีไว้ให้ไขว่คว้า ไม่ว่าฝันในรัก ฝันในความร่ำรวย ฝันในความสำเร็จ ทำจากเนื้อโลหะมหาวิเศษ จารยันต์ทั้งตัว รุ่นพิเศษลิมิตเต็ตสำหรับคนพิเศษ‼
หลายคนเกิดมาพร้อมกับความฝัน เนื่องจากมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์จะคิด ทุกคนมีสิทธิ์จะฝัน แต่ส่วนมากก็ได้แค่คิดได้แค่ฝัน แต่ฝ่าฟันไปไม่ถึงฝัน ได้แต่ฝันว่าวันหนึ่งคงไปถึงฝันจึงไม่เคยถึงฝันซักที วัตถุมงคลชิ้นนี้จะมาสานฝันและเติมเต็มฝันให้ผู้ที่ถวิลหาไปได้ถึงฝั่งฝัน อธิษฐานขอในสิ่งที่ยากแก่การเป็นไปได้ก็จะเป็นไปได้
เทพฝันหล่อหลอมขึ้นจากชนวนโลหะศักดิ์สิทธิ์มากมาย ซึ่งคงยากและใช้เวลานานที่จะรวบรวมชนวนมวลสารได้ครบถ้วนตามตำราเช่นนี้อีก อาทิเช่นมวลสารที่ใช้หล่อกาฬวุทตังเป็นต้น ก่อนอธิษฐานขอในสิ่งที่ปรารถนาให้ประพรมด้วยน้ำหอมหรือเหล้าขาว จะทำให้เทพฝันพึงพอใจและจะรีบนำฝันมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ
-จัดสร้างเพียง 109 องค์เท่านั้น
 
🕎God Of Dreams by Phra Arjarn O, Phetchabun.
‼Dream is something everyone want to achieve #dream for love, for wealth, for successful #limited superb holy material with special yant‼‼ Dream is something everyone want to achieve#dreamfor love, for wealth, for successful#limitedsuperb  holy material with special yant‼

Everyone has their own dream. Human born to be unique person with unique dream. Everyone has fundamental rights and freedom to dream but, most of people just dream about thier wish and leave it to be dream forever. Therefore, this amulet will weave the dream to be real and fulfill the owner wish to reach their dream perfectly.The owner can pray God Of Dreams for the thing that is difficult to happen because God Of Dreams will try his best to make your dream come true.
God Of Dreams made from the various kinds of holy materials that Phra Arjarn O has collected for a long time. It will be difficult and spent a lot of time to collect all materials follow the magic scripture like this again such as God Of Death’s Weapon. Before the owner pray for any wish, the owner should sprinkle or anoint perfume or alcohol drink to God Of Dreams that will make him happy and bring dreamto the real world.
-Made only 109 pieces.

เทพฝัน God of Dream