top of page

เบี้ยแก้ล้างอาถรรพ์ Block Black Magic Beer Kae

 

เบี้ยแก้ล้างอาถรรพ์ , อาจารย์องอาจ สีงาม

สรรพคุณหรือพุทธคุณเบี้ยแก้ เป็นที่ร่ำลือในด้านแคล้วคลาดปลอดภัย เมตตามหานิยม และป้องกันคุณไสยต่างๆสามารถกันถูกกระทำย่ำยี กันคุณผี คุณไสยเวท อาถรรพณ์ ยาสั่ง ฝังรูปฝังรอย ผีเข้าเจ้าสิง กันไข้ป่าสารพัด ผีป่า ผีโป่ง ผีกะ ผีปอบกองกอย กันจิตคิดวิกลด้วยโรคอุปาทาน กันมนต์ยาดำย่ำยีด้วยเล่ห์กลมายาสารพัดเป็นต้น พกพาไปที่สถานที่ใด ก็จะป้องกันภัย ให้พ้นภัยอันตรายทั้งปวง

 

ทำจากหอยเบี้ยฟัน 32 ใส่ปรอทน้ำหนัก 1 บาท อุดด้วยชันโรงใต้ดินหันหน้าทางทิศตะวันออกที่อาจารย์องอาจหาไว้เมื่อ 15 ปีก่อน คติโบราณท่านถือว่านอกจากชันโรงจะช่วยปกปักรักษาของดีแล้ว ด้วยความที่ชันโรงเป็นแมลงไม่ดุร้าย จึงมีเสน่ห์ทางเมตตามหานิยมอีกด้วย ดังนั้น หากผู้ใดได้ครอบครองวัตถุมงคลที่ประกอบขึ้นด้วยชันโรงก็นับได้ว่าผู้นั้นได้ครบถ้วนแล้วซึ่งของที่มีคุณวิเศษและเมตตามหานิยม

 

โดยปรอทป่าที่อาจารย์องอาจนำมาบรรจุเบี้ยแก้รุ่นนี้ ได้ผ่านการปลุกเสกและทำพิธีล้างพิษปรอทจากครูบาอาจารย์หลายรูป อาจารย์องอาจทำการกรอกปรอทเองและตีตะกั่วหุ้มเบี้ยเองทุกขั้นตอน พร้อมจารอักขระ "พระเจ้า5พระองค์" กำกับไว้ เป็นการน้อมนำเอาอักขระย่อของพระพุทธเจ้าทั้ง๕พระองค์ที่อุบัติในภัทรกัป ซึ่งหมายถึงกัปที่มีความเจริญรุ่งเรืองที่สุด เพราะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ถึง ๕ พระองค์ ดังนั้นยันต์นี้จึงถือเป็นการน้อมนำเอาพระพุทธคุณคาถามาประดิษฐานไว้ เพื่อยังความเจริญรุ่งเรือง โชคลาภ ให้บังเกิดขึ้นกับผู้ที่นำไปบูชาทุกคน

 

เบี้ยแก้ชุดนี้อาจารย์องอาจได้ทำตามโบราณทุกอย่าง ใช้เวลาปลุกเสกนับแรมปี อาจารย์องอาจท่านสร้างไว้เพื่อสืบสานวิชาที่เรียนมา ท่านจะพูดเสมอว่าสร้างให้ขลังไม่ได้สร้างให้สวย

 

Block Black Magic Beer Kae by Arjarn Ongart Seengam.

"Block Black Magic Beer Kae" will protect the owner from wraiths, ghosts, and black magic. You can take it to soak in the water to make the normal water to be holy water for drinking and washing your body. Moreover, it can be used to touch your body because of unusual symptoms. Furthermore, you can pray for your wish to come true or pray for charm also.  When you carry this Beer Kae, it will help to protect you from danger, accident, avoid misfortune situation, turn a bad situation into a good situation. This is the great amulet that has nearly been a legend in this era.

 

"Block Black Magic Beer Kae" is made from 32 tooth shell (Monetaria Caputserpentis), containing 16 grams of mercury, closed with "Chanrong" (Trigona laeviceps's nest.) that Arjarn Ongart found 15 years ago. "Chanrong" (Trigona laeviceps's nest.) will help preserve good power of amulet to be last forever. Moreover, it also has the power of charm, mercy, & great popularity as well. Therefore, if anyone has a sacred object that is composed of a Trigona laeviceps's nest, that person is very lucky to have the wonderful amulet.

 

The mercury inside this "Block Black Magic Beer Kae" has been consecrated and performed a mercury detoxification by many teachers. Arjarn Ongart filled the mercury into the shell and hit the lead to cover the shell by himself at every step. Moreover, Arjarn Ongart also wrote "5 Buddhas Yantra" which refers to the 5 Buddhas that happened in this Bhadrakappa, which means the most prosperous Eon because there are 5 Buddhas who have come to enlightenment. Therefore, this Yantra has enshrined the power of Buddha's virtue. The prosperity and fortune will occur to all those who bring it to worship.

 

Arjarn Ongart made this "Block Black Magic Beer Kae" to preserve the magic subject, following the ancient method and blessed it around 1 year. He said that he would make amulets to be magical more than to be beautiful.

เบี้ยแก้ล้างอาถรรพ์ Block Black Magic Beer Kae

฿1,200.00Price