top of page

เหรียญเงินฟูนัน (ชุดเงินขันครู) Funan Coin (Teacher’s alms bowl)

 

เหรียญเงินฟูนันหรือ "เงินศรีวัตสะ" แห่งอาณาจักรฟูนัน ซึ่งเงินโบราณที่ผ่านพิธีกรรมมาอย่างมากมาย จึงถือว่าเป็นของล้ำค่ายิ่ง เชื่อกันว่าด้วยตรามงคลของเหรียญนี้ทำให้อาณาจักรฟูนันมีเจริญรุ่งเรืองเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาของทุกอาณาจักรในสมัยนั้น
คำว่า "ศรีวัตสะ" หมายถึงที่สถิตแห่ง "ศรี" คือคุณงามความดี ความเป็นสิริมงคล สวัสดิภาพ โภคทรัพย์ และอำนาจบารมี

เหรียญเงินฟูนัน (ชุดเงินขันครู) Funan Coin (Teacher’s alms bowl)

฿26,000.00Price
 • เหรียญเงินฟูนัน (ชุดเงินขันครู) พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์

   

  เหรียญเงินฟูนันชุดนี้เป็นเหรียญที่อยู่ในขันครูของพระอาจารย์โอเป็นเวลานานหลายปี จึงซึมซับพระเวทย์คาถาในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ และยังเป็นต้นแบบของในการสร้างเหรียญ “เงินคุรุทักษิณา” และ "เงินศรีวัตสะโอ" ด้วยความหมายของสัญลักษณ์อันเป็นมงคลที่แฝงนัยยะอย่างลึกซึ้ง

  เหรียญเงินฟูนันหรือ "เงินศรีวัตสะ" แห่งอาณาจักรฟูนัน ซึ่งเงินโบราณที่ผ่านพิธีกรรมมาอย่างมากมาย จึงถือว่าเป็นของล้ำค่ายิ่ง เชื่อกันว่าด้วยตรามงคลของเหรียญนี้ทำให้อาณาจักรฟูนันมีเจริญรุ่งเรืองเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาของทุกอาณาจักรในสมัยนั้น

  คำว่า "ศรีวัตสะ" หมายถึงที่สถิตแห่ง "ศรี" คือคุณงามความดี ความเป็นสิริมงคล สวัสดิภาพ โภคทรัพย์ และอำนาจบารมี และว่ากันว่ายุคนี้มีการปกครองด้วยระบบ "ธรรมาธิปไตย" หมายความว่า มีธรรมเป็นใหญ่ การยึดถือหลักการหลักเหตุผล หลักความเป็นจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรมเป็นประมาณในการบริหารจัดการต่างๆ จะทำอะไรก็ยึดถือธรรมเป็นหลัก จึงไม่ปรากฏนามชื่อกษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักรชัดเจน

   

  ด้านหน้าเป็นรูปของ "พระอาทิตย์ครึ่งดวงฉายแสง" หมายถึงอรุณรุ่งแห่งยุคทอง มีแสงรัศมีสีทองส่องประกายจ้าไปทั่วทุกทิศ และยังมีนัยยะหมายถึงแสงแรกแห่งการตื่น, รู้ และเบิกบาน เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในเวลาเช้าตรู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์อีกด้วย มีจุดไข่ปลาล้อมรอบ 2 แถว ด้านหลังเป็นรูปปราสาทศรีวัตสะ 
   

  ถือเป็นของมงคลที่ช่วยค้ำคูณ นำพาความโชคดีและความสำเร็จต่อผู้บูชา พกไปที่ไหนเป็นที่เมตตาแก่คนทั้งหลายไปณที่แห่งใดมหาชนพร้อมช่วยเหลือเกื้อกูลแก่บุคคลผู้นั้น ใช้เข้าหาผู้ใหญ่ ติดต่อเจรจาธุรกิจนำพาความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ทรัพย์สินเงินทองเจริญงอกงาม ช่วยให้เก็บเงินอยู่ หาได้ไว้คง ออยเงิน ออยคำให้แก่นถุง แก่นไท้ คือปลอบประโลมเงินทองให้อยู่ติดถุงติดบ้านเรือนไม่ให้หมดหดหายหรือขาดแคลน

   

  โบราณอาจารย์โดยมากมักเอาใส่ในกระเป๋าเงินถุงเงินหรือใส่รวมไว้กับในของมงคลค้ำคูณต่างๆเพิ่อให้เสริมทางโชคลาภเงินทอง หรือจะใส่ถุงผ้ารองใส่ไว้ในเสาเอกบ้านรวมกับของมงคลอื่นๆ เพื่อเป็นจุดรวมดึงดูดโชคลาภเงินทองประจำบ้าน หรือจะบูชาไว้ในที่เก็บเงินเก็บทองรวมกับของมีค่าต่างๆก็เป็นมงคลยิ่งนัก 

   

  เนื่องจากเป็นเหรียญโบราณแต่ละเหรียญจึงมีลักษณะและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน ชุดนี้มีเพียง 5 เหรียญเท่านั้น

   

  Funan Coin (Teacher’s alms bowl) by Phra Arjarn O, Phetchabun.

   

  This set of Funan silver coins has been blessed in Phra Arjarn O's teacher’s alms bowl for many years. Therefore it has absorbed the magic spells from various rituals. It is also a prototype for creating the Beyond Human Coin and Srivatsa O Coin due to Phra Arjarn O using the meaning of auspicious symbols to make the auspicious amulet.  

   

  The monetary coin of Funan kingdom "Funan Coin" or "Srivatsa Coin", is the ancient silver coin of Tarawadee period. This kind of coin was blessed many times from the past so, it is valuable thing which combine art and magic together.

  It is believed that the auspicious symbol of this coin was prosperous and famous among all kingdoms at that time. the Funan Kingdom.

   The word "Srivatsa" means the abode of "Sri", the goodness, auspiciousness, welfare, wealth, and prestige.

   

  The front side is the holy seal that refers to "The Sun Rise" which means the brilliant light of the golden age. The sunlight is spreading around in every direction. This seal also means the first light of the morning when Gautama Buddha attained enlightenment while meditating underneath the Bodhi Tree. Surrounding by 2 lines of Fish's Roe, the backside has symbol of Srivatsa Castle.
   

  It is believed that The Funan coin will enhance fortune to owner, bring good luck , windfall, prosperity and progressive in life. It is also increase popularity that help to make everyone around being kind and supporting you.  Moreover, this coin will maintain the owner’s money, property & asset to be not decreased. Meanwhile, it will increase the owner’s treasure to be more & more.

   

  In the ancient time, the magic master will keep this coin in their money wallet together with some wealthy amulet for lucky purpose. They also buried this coin with holy items at the bottom of the main pillar of their houses to create the auspicious for living.

   

  This is ancient coin so each one have different condition, this set have only 5 pieces