top of page

👸 #แม่พันธุรัตน์6กร,#2กรกวักทรัพย์ 👐#2กรร่ายมนต์จินดามณี 👐#2กรถือถุงเงินถุงทอง 💰#ยามเศรษฐกิจฝืดเคือง มีไว้บูชาจะคล่องตัว!! เป็นรูปหล่อขนาดพกพาของแม่พันธุรัตน์ หรือ "แม่นางโกย" ผู้เป็นเจ้าแห่งการโกยทรัพย์ ยกมือทั้งสองข้างขึ้นเพื่อกวักโกยโชคลาภและเงินทองสู่ผู้บูชา สร้างจากชนวนโลหะศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ บูชาไว้ภายในบ้านเรือนเคหะร้านค้าจะนำพามาซึ่งโชคลาภ ช่วยเรียกเงิน เรียกทอง การพนันขันต่อ เจรจา ค้าขายดีมาก เมตตามหานิยม การงานเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง ช่วยหนุนนำให้ผู้บูชาได้รับความสำเร็จอย่างงดงามและโดดเด่นเหนือผู้อื่น มีชะตาชีวิตสุขสบาย การงานฐานะมั่นคงร่ำรวย และอุดมด้วยชื่อเสียงลาภยศอย่างรวดเร็ว รับรองว่าผู้บูชาจะไม่ผิดหวังแน่นอนกับแม่พันธุรัตน์รัตน์รุ่นนี้ พระอาจารย์โอปลุกเสกมานานด้วยวิชาทางโภคทรัพย์โชคลาภ และสุดยอดวิชาของแม่พันธุรัตน์คือ "มนต์ออกบ่อซึมทราย" เดิมทีมนต์ออกบ่อซึมทรายนั้น เป็นหนึ่งใน 128 มนต์เก่าแก่โบราณอันวิเศษของแม่พันธุรัตน์ที่แม่พันธุรัตน์(แม่นางโกย)จะใช้ในการควบคุมบ่อเงิน และบ่อทองภายในวังของท่าน ที่น่าอัศจรรย์คือบ่อทั้งสองจะมีน้ำเงินน้ำทองไหลซึมออกมาตลอดเวลาไม่มีหมดและไม่มีวันแห้ง ตามตำนานได้เล่าไว้ว่าพระสังข์ทองก็เคยได้ชุบตัวที่บ่อเงินบ่อทองนี้เช่นกัน คนโบราณสมัยก่อนจะมีภูมิปัญญาในการหาแหล่งน้ำไว้ใช้สอยกัน เช่นการตักน้ำจากบ่อซึมทราย เพียงขุดตื้นๆก็จะเจอน้ำที่ซึมออกมาออกมาเรื่อยๆโดยไม่ต้องลำบาก ตักเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมด จนเกิดเป็นสำนวนที่ว่า “น้ำซึมบ่อทราย” ซึ่งหมายถึงสิ่งที่ตักตวงได้ไม่มีวันหมดสิ้น ค่อยเป็นค่อยไปหาได้อยู่เรื่อยๆ หรือมีโชคลาภเงินทองเข้ามาอยู่ตลอดเสมือนหนึ่งน้ำที่ซึมออกมาจากบ่อทรายถ้าเอาขันไปตักน้ำก็จะแห้งไปซักพักน้ำก็จะซึมกลับมาเหมือนเดิมฉันใดฉันนั้น ⚠️จัดสร้างทั้งหมด 2 เนื้อ: 💁‍♀️1. เนื้อเงินอาถรรพ์ บูชา 9,000 บาท (มีตะกรุดแก้วจินดา และจารยันต์พิเศษใต้ฐาน) -สร้างจากเงินอาถรรพ์หลายชนิดอาทิเช่น: *เงินรางตีนปลิง -เครื่องรางวัตถุมงคลชนิดนี้เป็นของชั้นสูงที่แต่ละเผ่าพันธุ์ได้ยกย่องสรรเสริญให้เป็นของมงคลล้ำค่า แต่ละกลุ่มชนจะหวงแหนและเทิดทูนเคารพบูชาเครื่องรางชนิดนี้ประดุจดั่งบรรพบุรุษของตน จะถูกมอบส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น จากพ่อสู่ลูกอันเป็นที่รักเท่านั้น เพราะเครื่องรางชนิดนี้เป็นศาสตร์โบราณว่าด้วยการสืบทอดแห่งทายาทเศรษฐี ดังนั้นจึงเป็นของที่ถูกปิดบังสงวนไว้เฉพาะในสายเลือดและหาได้ยากยิ่ง เป็นหนึ่งในเครื่องรางแห่งมงคลค้ำคูนสูงสุดที่คนในสมัยก่อนจะใช้เป็นเครื่องพิธีในการเซ่นสรวงกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษของตนเองในช่วงเริ่มต้นของปี เริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกและกสิกรรมต่างๆ เพื่อความอุดมสมบูรณ์ บางพื้นที่อาจจะเรียกเครื่องรางชนิดนี้ว่า “ปู่ย่าผีลั้ว” ซึ่งคำว่าผีในที่นี้ไม่ใด้หมายถึงภูติผีปีศาจที่น่ากลัว แต่หมายถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว เครื่องรางชนิดนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงความนอบน้อมต่อบรรพชน และเป็นสัญลักษณ์แห่งการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษของตนเพื่อไม่ให้หลงลืมรากเหง้าแห่งตนเอง เพราะความกตัญญูถือเป็นสัญลักษณ์แห่งคนดี เป็นสัญลักษณ์ของการแสดงออกของผู้ที่ยังเจริญและปัญญาชน ดังที่โบราณจารย์ท่านเคยได้กล่าวว่า “บุตรใดบูชาคุณบิดามารดา บุตรนั้นยังไว้ซึ่งความเจริญ” *เงินพดด้วง -เงินพดด้วง ถือเป็นของมงคลที่เชื่อถือกันมาแต่โบราณ เพราะกล่าวกันว่าการหล่อหลอมเงินกระสาปน์ของไทย แต่ก่อนนั้นจะมีการนิมนต์เชิญพระเถระและคณาจารย์มาทำพิธีในขณะหล่อหลอมเงินตราเหล่านี้ด้วย ทั้งนี้เพราะโบราณท่านถือว่าเงินเป็นของมีค่า เป็นของสูงที่มีคุณประโยชน์แก่ผู้ใช้ และเป็นตัวชี้วัดถึงความมั่งคั่งร่ำรวยและสุขสบายในชีวิตได้อย่างชัดเจน และจะเห็นได้ว่าตราที่ตอกประทับลงบนเงินพดด้วงเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายอันเป็นมงคลแทบทั้งสิ้น โดยสมัยก่อนเวลาเศรษฐีผู้มีอันจะกินต้องการจะปลูกบ้านสร้างเรือนใหม่ มักจะนิยม “ทำอาถรรพ์” ไว้เพื่อให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยเป็นสถานที่อันร่มเย็น และอยู่แล้วร่ำรวย ซึ่งการทำอาถรรพ์ที่ว่านี้ ก็คือการนำ “เงินพดด้วง” รวมถึงของมีค่าเช่นแก้วแหวนเงินทองต่างๆใส่ไว้ในกล่องแล้วฝังไว้ที่ตรงสะดือบ้าน คล้ายกับการวางศิลาฤกษ์เพื่อความถาวรมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป ว่ากันว่าสมัยพระเจ้าชัยวรมัน แห่งอาณาจักรเขมร กษัตริย์จะทรงขุดหลุมด้วยตนเอง เพื่อนำทรัพย์สมบัติและของอันเป็นมงคลต่างๆใส่ไว้ในหีบเงินหีบทองใส่ลงไปในหลุมก่อนที่จะดำเนินการสร้างปราสาทต่อไป พระอาจารย์โอได้รับเงินพดด้วงนี้มาจากนักสะสมของเก่าท่านหนึ่ง ที่ได้เจออยู่ในกล่องตอนขุดหาของเก่า พระอาจารย์โอจึงได้เก็บไว้ในขันครูเพื่อเป็นเครื่องบูชาครู และเพิ่มแรงครูให้แรงยิ่งขึ้น *เงินกูบ -เป็นเงินโบราณชนิดหนึ่ง แต่เงินกูบชิ้นนี้พิเศษกว่าชิ้นอื่นๆตรงที่ว่า ได้ถูกใช้ในพิธีกรรมโบราณ โดยจอมขมังเวทย์รุ่นเก่า ส่วนหนึ่งในพิธีคือการใช้ "เลือดไก่" หยดลงไปที่เงินกูบชิ้นนี้นั่นเอง จะสังเกตุได้จากคราบเลือดสีแดงที่แห้งติดอยู่ เป็นของดีที่มีอาถรรพ์ในตัว ถูกส่งทอดต่อมือจากรุ่นสู่รุ่น หลายยุคหลายสมัย 💁‍♀️2. เนื้อชนวนโลหะศักดิ์สิทธิ์ 1,600 บาท

🙋‍♀️Mae Punturut 6 Hands👐2 Hands Beckon Wealth.

👐2 Hands Chant Jindamanee Spell. 👐2 Hands Hold Bag Of Gold & Money. 💰Very Good To Make Your Have Financial Flow. This is the Mae Punturut statue as the representative of Mae Punturut or Thai people call "Mae Nangkoi", the goddess of calling wealth. Mae Punturut raises hands up to beckon wealth and luck to the prayer. Made from holy metal with colorful painted in classical arts style. Pray at home, shop or business place to attract luck, money, wealth, business connection, transaction, and gambling also. The owner will not disappointed from praying Mae Punturut with belief and respect. Phra Arjarn O blessed this "Mae Punturut 6 Hands" for a long time with many magic subjects in case of moey, wealth and luck especially the magic subject of Mae Punturut named "Wealth Pool". According to the legend, the magic subject named "Wealthy pool" is one of ancient magic spell from 128 spells of Mae Punturat. She used this wealthy pool spell to control the silver pool and gold pool in her palace. It is amazing that those pool always have silver and gold seep out all the time and never be dry. Sangthong covered his body with gold in this gold pool also. The people in the former times have intellect to find out the water resource to use in diary life. They will dig the sand pool to be shallow and the water will seep out endlessly. Therefore, the meaning of proverb "Water wells in the sand" mean unlimited resource or valuable thing which can be grabbed endlessly no matter how long or how much. ⚠️There are 2 materials made: 💁‍♀️1. Mystical Silver, Price 9,000 baht. (With Kaew Jindar Takrud & Special Hand Written Yant) -Material are many types of special silver as follows: *Leech Coin. -This amulet is the high class talisman for the high class person which each tribe praises and respects to be the precious holy thing like as their ancestor. It will be inherited from generation to generation, from father to son only because this amulet is the representative of millionaire descendant so, it is very rare and was kept within lineage only. This amulet is one of the worship equipment that people in the former times will be used to worship Gods and their ancestors during the beginning of the year, cultivation and agriculture for exuberance along the year. Some people will call this amulet “Poo Yar Pee Ruar” which refers to the ancestor who already passed away therefore, this amulet is the representative of respect and gratitude that they have to their ancestor. Because gratitude is the sign of good person and knowledgeable person, that’s why all master and teacher always said that “Which son grateful to father and mother, that son will has everlasting success." *Ancient Thai Money. -This kind of money is one of ancient Thai amulet because in the former times, when Thai Mints wanted to create money for transaction, Thai Mints would invited monks to bless a ceremony during production method because people in that time believed that money is high & valuable thing which can indicate richness and well-being in life. Moreover, you can see that there are various kinds of sign on these Ancient Thai Money. These signs are important because each sign differently refer to the auspicious thing. In the former times, when the rich people wanted to build a new home, they will kept these Ancient Thai Money together with gold jewelry in the box before placed into the hole before built up the home by using that hole as the center. They did like this because they believed that these Ancient Thai Money will bring richness

แม่พันธุรัตน์6กร เนื้อเงินอาถรรพ์ Mae Punturat 6Hands Mystic Silver

฿9,000.00 Regular Price
฿5,000.00Sale Price
    bottom of page